Jongerenonderzoeks- en Adviesteams (JOAT)

Wil je weten hoe jongeren hun buurt ervaren? Laat ze zelf onderzoek doen met de methode Jongerenonderzoeks- en Adviesteams (JOAT). In Rotterdam zijn drie jongerenteams in hun wijk op onderzoek uit gegaan. Het vertrekpunt waar vanuit jongeren zelf onderwerpen kiezen om onderzoek naar te doen is de wijkprogrammering in Rotterdam.

Projectdoelstelling

Gemeente Rotterdam wil graag de participatie van jeugd in de gebieden versterken. Een van de manieren om participatie te versterken is door een aantal teams van jongeren te formeren. Zij doen zelf onderzoek naar de ervaringen, meningen en adviezen van jeugd in de verschillende gebieden a.d.h.v. de wijkprogrammering in Rotterdam. De teams werken volgens de methodiek JOAT (jongeren onderzoeks- en adviesteam). Een JOAT is een Jongeren onderzoeks- en adviesteam bestaande uit zo’n 8 jongeren. Deze jongeren doen zelf onderzoek bij andere jongeren over wat zij vinden van een bepaald onderwerp.

Urgentie

Het onderzoeksteam geeft advies op basis van de meningen en ervaringen van een brede groep jongeren. Jongeren leren onderzoek doen, zich verplaatsen in leeftijdsgenoten en buurtgenoten, ethische kwesties, over het democratisch proces (procedures, onderhandelen), en tot slot leren zij hun wijk/stad beter kennen. Voor de Gemeente Rotterdam levert het inzicht op in de leefwereld van jongeren (wat zij belangrijk vinden voor (talent)ontwikkeling, gezond leven en veilig opgroeien). Jongeren realiseren op deze manier invloed op de programmering van interventies en activiteiten in hun wijk.

Een groot voordeel van de methode JOAT is dat er verschillende rollen zijn: zowel voor de verbaal vaardige jongeren als voor jongeren die liever wat op de achtergrond actief zijn, is er een plek.

Strategie

Het vertrekpunt waar vanuit jongeren zelf onderwerpen kiezen om onderzoek naar te doen is de wijkprogrammering. Bijvoorbeeld: wat bestaat en draait goed, wat kan beter? Welke rol kunnen jongeren hier zelf in spelen?

Vervolgens leert Stichting Alexander de jongeren de verschillende stappen van onderzoek doen: van het bedenken van onderzoekersvragen, waar je als onderzoeker allemaal rekening mee moet houden, het kiezen van de juiste onderzoeksmethode etc. Jongeren gaan zelf op pad om hun leeftijdsgenoten te bevragen. En presenteren hun onderzoeken en antwoorden op de onderzoeksvragen aan elkaar. Vervolgens formuleert de groep een advies voor de gebiedsadviseur en organisaties die relevant zijn voor de jeugdigen.

Opdrachtgevers & partners

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

Looptijd

2019 – 2020

Meer weten?

Benieuwd naar wat jeugd vindt van de wijk? Laat ze het zelf onderzoeken. Neem voor meer informatie contact op met Tarik Pehlivan (pehlivan@st-alexander.nl) of Nikki van de Klundert (klundert@st-alexander.nl).

“Ik zou graag meer voor jongeren zien. Zoals een cocktailbar zodat we niet meer naar de stad hoeven om het gezelliger te maken.” (jongere, 19 jaar, wijk in Rotterdam)