Jongerenparticipatie in klimaatbeleid

Hoe staat het ervoor met invloed en inspraak van jongeren in het klimaatbeleid in Nederland? Deze vraag is onderzocht door Stichting Alexander in opdracht van & in samenwerking met Save the Children. In dit onderzoek zijn verschillende jongeren en (jongeren)organisaties bevraagd over: wat doet jouw organisatie/initiatief, hoe ervaren jullie inspraak en invloed en welke kansen zien jullie nog voor verbetering van participatie in klimaatbeleid.

Projectdoelstelling

Inzichtelijk maken welke initiatieven en organisaties er zijn waarbij jongeren zich inzetten voor beter klimaat beleid. Daarnaast willen we adviezen en ideeën verzamelen voor het versterken van de inspraak en invloed van jongeren op klimaatbeleid in Nederland.

Het onderzoeksrapport is inmiddels klaar, je vindt het hier.

Urgentie

Klimaat is momenteel een zeer actueel thema, vooral en juist ook onder jongeren. Zij ervaren de veranderingen in het klimaat het meest. Veel jongeren maken zich zorgen hierover, het gaat ten slotte over hun toekomst. Des te belangrijker dus om juist met jongeren te kijken hoe zij hun invloed op klimaatbeleid ervaren en of zijkansen zien voor verbeteringen. 

Strategie

Jongeren en organisaties die met jongeren samenwerken in het thema klimaat(beleid) worden benaderd met een enquête om meer inzicht te krijgen in hun organisatie en aanpak. Vervolgens worden er circa 15 diepte interviews afgenomen bij voornamelijk jongeren om verdiepend in te gaan op hun ervaringen met inspraak en invloed in het klimaatbeleid. De uitkomsten van de enquête en interviews worden in een duidingssessie in gezamenlijkheid met jongeren en professionals verder verdiept; wat betekenen deze resultaten, wie moet hier mee aan de slag, wat is daarvoor nodig etc. De uitkomsten worden allen meegenomen in een rapportage. In de rapportage maken we inzichtelijk welke initiatieven en organisaties er zoal zijn en hoe het ervoor staat met de invloed van jongeren op klimaatbeleid.

Opdrachtgevers & partners

Stichting Alexander voert dit project in opdracht van & in samenwerking met Save the Children uit.

Looptijd

2022 – 2023

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Margriet van Wetering (vanwetering@st-alexander.nl).