Kinder Onderzoeks Groep (KOG)

Kinderen leren, doen en ervaren alle facetten van onderzoek doen. Ze kiezen een eigen thema, bedenken eigen vragen, gaan zelf op pad om data te verzamelen en presenteren hun uitkomsten. Een unieke inkijk in het perspectief van kinderen binnen de onderzoekswereld.

Projectdoelstelling

Kinderen onderzoeksvaardigheden aanleren is het doel van de KinderOnderzoekGroep©.  Het VN-kinderrechtenverdrag is het uitgangspunt voor deze onderzoeken. Voorbeelden van onderzoeken van de kinderen zijn: vrije tijd van kinderen, pesten op school en hoe kinderen en volwassenen tegen opvoeding aankijken.

Urgentie

Naar de leefwereld van kinderen wordt wereldwijd veel onderzoek gedaan door volwassenen, maar weinig door kinderen zelf. In de KinderOnderzoekGroep leren kinderen onderzoeksvaardigheden en ze voeren ook actief onderzoek uit. Dit levert nuttige informatie op vanuit het perspectief van het kind. Daarnaast blijkt dat kinderen deelname erg leuk vinden en dat ze zich cognitief, sociaal en emotioneel ontwikkelen.

De methodiek is samen met ICDI ontwikkeld. In 2010 is de eerste KinderOnderzoekGroep opgezet en uitgevoerd in het Kinderrechtenhuis in Leiden. Er hebben tien reeksen van de KOG plaatsgevonden. Sinds de derde groep werkten we hierin samen met Stichting Utopa.

Strategie

De KinderOnderzoekGroep maakt gebruik van een onderzoekladder. Gedurende tien sessies wordt deze met de kinderen doorlopen. De verschillende stappen in het onderzoekproces zijn: 

  1. Thema bedenken vanuit de kinderrechten 
  2. Informatie zoeken over het thema 
  3. Onderzoeksvraag maken 
  4. Methode van onderzoek kiezen 
  5. Onderzoeksinstrument maken 
  6. Ethiek
  7. Data verzamelen 
  8. Analyseren van de data 
  9. Onderzoeksvraag beantwoorden 
  10. Presenteren

Door deze stappen te doorlopen, leren kinderen wat onderzoek doen inhoudt. Aan het einde van het project presenteren de kinderonderzoekers hun onderzoeken voor een publiek van familie, vrienden, directeuren en de wethouder. Binnen de KinderOnderzoekGroep is veel ruimte voor eigen initiatief en creativiteit.

Opdrachtgever & partners

Opdrachtgever: Stichting Utopia

Looptijd

2010-2019

Meer weten?

Onderzoek door en met kinderen? Neem voor meer informatie contact op met Margriet van Wetering-Wiersma (vanwetering@st-alexander.nl).

Elena (11 jaar): “Ik zou het vooral doen omdat het interessant is en je leert er veel van. Je mag zelf een onderwerp kiezen waar je het over wil hebben, maar het moet wel over een kinderrecht gaan”.