Kinderrechtenscan Amsterdam

Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in hoeverre de kinderrechten in Amsterdam worden nageleefd. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de doelgroepen: LHBTIQ+-kinderen, kinderen die op de vlucht en/of ongedocumenteerd zijn, kinderen met een beperking1 of van ouders met een beperking en kinderen die in armoede leven.

Projectdoelstelling

Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in hoeverre de kinderrechten in Amsterdam worden nageleefd.  Als uitgangspunt wordt het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) gebruikt. Met die informatie worden samen met stakeholders actie- en verbeterpunten opgesteld voor beleid en praktijk. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de doelgroepen: LHBTIQ+-kinderen, kinderen die op de vlucht en/of ongedocumenteerd zijn, kinderen met een beperking1 of van ouders met een beperking en kinderen die in armoede leven.

Urgentie

De gemeente Amsterdam wil graag inzicht krijgen in de vraag in hoeverre kinderrechten in Amsterdam worden nageleefd. De gemeente draagt een grote verantwoordelijkheid voor de verwezenlijking van het IVRK, temeer nu het realiseren van jeugdhulp in brede zin en maatschappelijke ondersteuning sinds 2015 aan de gemeente is opgedragen.

Strategie

Er zijn kinderen en jongeren gesproken die behoren tot de ‘dwarsdoorsnede’ Amsterdammers, LHBTIQ+ community, gevluchte en/of ongedocumenteerde kinderen en kinderen die in armoede leven. Daarnaast is met een aantal relevante stakeholders uit het werkveld gesproken over hun ervaringen en inzichten. Uiteindelijk hebben de volgende gesprekken plaatsgevonden:

  • Panelgesprekken en individuele diepte-interviews met ‘dwarsdoorsnede’ Amsterdammers
  • Panelgesprekken en individuele diepte-interviews met specifieke kwetsbare groepen
  • Pleingesprekken met kinderen en jongeren
  • Individuele interviews met ketenpartners
  • Klankbordgroep-bijeenkomsten.

In totaal zijn 104 kinderen gesproken, 17 ouders en 19 ketenpartners.

In elk deel is een ander soort jongere. In Nieuw-West en Zuidoost dat zijn andere gevaren. Nieuw-West is meer sexting en gebruiken van social media. Centrum en Zuid is dan meer drugs aanwezig en geweld.

Jongere

Opdrachtgever & partners

Opdrachtgever: gemeente Amsterdam
Partner: Kinderombudsman Metropool Amsterdam

Looptijd

2019 – 2020

Meer weten?

Neem voor meer informatie over de Kinderrechtenscan contact op met Geeske Strating (strating@st-alexander.nl).