Kinderschouw Blijf Groep

In drie bijeenkomsten hebben kinderen (4-11 jaar) visueel inzichtelijk gemaakt wat zij vinden van de Blijf Groep. Welke dingen vinden ze heel leuk en fijn? En welke dingen kunnen volgens hen juist beter? Op die manier kunnen locaties nog beter inspelen op de wensen en behoeften van kinderen om hun verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

Projectdoelstelling

Wat vinden kinderen eigenlijk van Blijf Groep? Hoe ervaren zij de plek waar zij nu tijdelijk wonen? Welke dingen vinden ze heel leuk en fijn? En welke dingen kunnen volgens hen juist beter? Het doel van dit traject was om hier op een leuke, creatieve en visuele manier inzicht in te krijgen. Op die manier kunnen locaties nog beter inspelen op de wensen en behoeften van kinderen om hun verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

Urgentie

Wij zijn van mening dat kinderen altijd betrokken moeten worden bij zaken die hen aangaan. Maar misschien is dit nog wel belangrijker als je thuissituatie zo ontregeld is dat je tijdelijk bij Blijf Groep gaat wonen. Voor moeders waren er binnen de organisatie al verschillende manieren om hun mening te geven, maar voor kinderen nog niet. Daarom heeft Blijf Groep er voor gekozen om op drie locaties een kinderschouw uit te voeren en de mening van kinderen eens goed uit te vragen.

“Het kinderwerk helpt je om weer blij te zijn en alles te vergeten. Dat is heel goed!”

Meisje 9 jaar

Strategie

In drie bijeenkomsten zijn kinderen (4-11 jaar) onder begeleiding van Stichting Alexander aan de slag gegaan met onderzoeken hoe zij Blijf Groep ervaren. Dat deden zij o.a. aan de hand van:

  • Het tekenen van leuke en minder leuke dingen binnen de Blijf Groep
  • Het maken van foto’s en/of filmpjes van leuke en minder leuke dingen binnen de Blijf Groep.
  • Het samen – op een flipover – inzichtelijk maken waar de perfecte Blijf Groep medewerker aan voldoet

Door kinderen op een andere manier naar hun omgeving te laten kijken en dat visueel inzichtelijk te maken, kwamen zij tot verrassende conclusies. Het traject werd afgesloten met een feestelijke middag waarin de kinderen hun bevindingen konden presenteren aan ouders, locatiemedewerkers en managers van Blijf Groep.

Partners

Blijf Groep

Looptijd

2019

Meer weten?

Vragen over dit project of de inzet van visuele methoden bij het betrekken van jeugd? Neem dan contact op met Ivet Pieper (pieper@st-alexander.nl).