Kunstonderwijs maak je samen

Kunstonderwijs is een rijke oefenplaats om eigen verlangens te verkennen en te onderzoeken hoe daar mee om te gaan. Door leerlingen verantwoordelijkheid te geven voor de totstandkoming van onderwijs, inclusief de daarbij behorende keuzes, versterken we deze oefenplaats.

In opdracht van Kunstcircuit gaat Stichting Alexander daarom in samenwerking met Arkelstein en Kunstcircuit het kunstonderwijs (verder) vormgeven op Arkelstein.

Projectdoelstelling

Het doel is samen met leerlingen en docenten van Arkelstein en medewerkers van Kunstcircuit het kunstonderwijs verder invulling en vorm te geven op school. De ideeën en wensen van jongeren staan in dit traject centraal. Het participatietraject moet ertoe leiden dat de verbeeldingskracht én gebruikerswensen van jeugdigen zelf concrete vorm krijgen.

Urgentie

Veel onderwijs is toch nog top down bedacht door volwassenen. Vaak sluit dit onvoldoende aan bij de belevingswereld van jeugdigen, en worden zij gezien als ‘consumenten’, of ‘afnemers’ van onderwijs. Door onderwijs samen met jeugdigen te ontwikkelen, draagt dit project bij aan educatie, kennis en invloed van leerlingen op hun eigen onderwijs.

Strategie

Stichting Alexander zal creatieve workshops verzorgen waarin jongeren stap voor stap begeleid worden in een creatief ontwerpproces: genereren van ideeën, opstellen van gebruikerscriteria en concrete uitwerking van het kunstonderwijsproject. Het traject wordt afgesloten met een presentatie van de resultaten door de jongeren aan elkaar en aan relevante betrokkenen. Ook de toekomst van mede-eigenaarschap van leerlingen in het kunstonderwijs wordt in deze aanpak meegenomen.

Opdrachtgevers & partners

Stichting Alexander voert dit project in opdracht van Kunstcircuit en in samenwerking met Kunstcircuit & Arkelstein uit.

Looptijd

2022 – 2023

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Margriet van Wetering (vanwetering@st-alexander.nl).