Leernetwerk Over mij = met mij!

Met het leernetwerk Over mij = met mij! willen we een stevige impuls geven aan belangenbehartiging van jongeren met een beperking in gemeenten in Noord-Holland. Het doel is een groep jongeren en volwassenen in staat te stellen zich samen in te zetten voor een sterkere participatie van de doelgroep. In dit geval: invloed op praktijk en beleid.

Projectdoelstelling

Met het leernetwerk Over mij = met mij! willen we een stevige impuls geven aan belangenbehartiging van jongeren met een beperking in gemeenten in Noord-Holland. Het doel is een groep jongeren en volwassenen in staat te stellen zich samen in te zetten voor een sterkere participatie van de doelgroep. In dit geval: invloed op praktijk en beleid.

Urgentie

Met de decentralisatie blijkt er niet voldoende aandacht te zijn geweest voor cliëntparticipatie op lokaal niveau. Cliënten zijn niet goed op de hoogte van hun rechten en vaak niet bekend met de bestaande procedures. Cliënten vinden het onduidelijk waar ze informatie kunnen vinden of weten niet hoe ze informatie tot zich kunnen nemen. Ook sluit bestaande ondersteuning en hulp soms niet goed aan.

Strategie

Er wordt een leernetwerk gevormd met:

  • 10 jongeren met ervaring met hulpverlening, zorg of extra ondersteuning die het beleid van gemeenten en instellingen willen verbeteren. 
  • 10 volwassenen (18+ jaar) die beleid maken of in de praktijk werken met/voor kwetsbare jongeren en belangenbehartiging van jongeren willen versterken.

Binnen het leernetwerk wordt participatie versterkt door te reflecteren op methodes, kennis te delen, werkzame factoren te benoemen en deelnemers te trainen in het faciliteren van inspraak. Uit de bijeenkomsten van het leernetwerk vloeien meteen de projectactiviteiten voort. Deze learning on the job-methode maakt tevens dat de partijen de kennis hebben om de beleidsparticipatie te kunnen continueren op het moment dat dit project afgerond is.

Opdrachtgever & partners

Partner: Cliëntenbelang Noord-Holland

Looptijd

2020 – heden

Meer weten?

Voor meer informatie over het leernetwerk kun je contact opnemen met Ivet Pieper (pieper@st-alexander.nl).