Leerplicht Amsterdam

Leerplichtorganisaties in Nederland maken maar zelden gebruik van cliëntenfeedback om hun organisatie te verbeteren, terwijl ze wel steeds meer geacht worden om samen te werken met jongeren en ouders. Reden voor Leerplicht Amsterdam om een traject uit te laten voeren waarin wij gedurende anderhalf jaar samen met leerplichtambtenaren, kwaliteitsmedewerkers, jongeren, ouders en ketenpartners aan de slag gaan om cliëntenfeedback binnen de leerplichtorganisatie vorm te geven.

Projectdoelstelling

Leerplicht Amsterdam werkt toe naar een nieuwe manier van werken, waarbij meer aandacht komt voor preventie en vrijwillige ondersteuning, en er meer met de cliënt (ouders en jongeren) wordt samengewerkt. Effectief gebruik maken van cliëntenfeedback is hierbij van groot belang. Maar hoe en wanneer vraag je cliënten om feedback? Wat doe je daar vervolgens mee? Welke risico’s en valkuilen zijn er, waar moet je rekening mee houden? Welke methoden passen bij de context van Leerplicht? Hoe kan je met cliëntenfeedback beleid maken en hoe kan je cliëntenfeedback optimaal benutten? Met dit traject werken we in vier fases (te weten: inhoudelijke verkenning – pilotfase – evaluatie/ bijstellen – implementatie) toe naar beantwoording van deze vragen, en naar de implementatie van een cliëntenfeedbacksysteem voor Leerplicht Amsterdam.  

Urgentie

Er zijn heel veel cliëntenfeedbackmethoden beschikbaar, maar deze zijn ontwikkeld voor de context van zorg, jeugdhulp of andere domeinen. Voor de specifieke context van Leerplicht is nog niet bekend of en welke methoden geschikt zijn. Dit traject onderzoekt samen met alle betrokkenen de opties, mogelijkheden, kaders en randvoorwaarden voor effectieve cliëntenfeedback bij Leerplicht Amsterdam, zodat het feedbacksysteem voor Leerplicht Amsterdam op maat en naar wens ontwikkeld wordt.

Strategie

Op participatieve wijze wordt gedurende 1,5 jaar samen met medewerkers van Leerplicht, ouders, jongeren en ketenpartners toe gewerkt naar een gedeelde visie op:

  • Cliëntenfeedback binnen Leerplicht
  • De input die nodig is om de dienstverlening te kunnen verbeteren
  • En hoe deze input benut kan worden op verschillende niveaus in de organisatie

Dit doen we door middel van bijvoorbeeld inspiratiesessies, focusgroepen en interviews.

Daarop volgt een pilotperiode waarin verschillende methoden van cliëntenfeedback worden uitgeprobeerd binnen de organisatie.  Deze methoden worden na de pilotperiode geëvalueerd, eventueel bijgesteld en vervolgens naar wens -en in samenhang met elkaar-  geïmplementeerd.

Opdrachtgever & partners

Opdrachtgever: Leerplicht Amsterdam

Looptijd

2020 – heden

Meer weten?

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Geeske Strating (strating@st-alexander.nl).