Onderzoek naar uitgaansgelegenheden voor jongeren in Weesp

In 2021 constateerde de voormalige gemeenteraad van Weesp dat er onvoldoende uitgaansmogelijkheden zijn voor jongeren in Weesp. Als reactie hierop heeft de Weesper Vereniging voorgesteld om onderzoek uit te voeren naar de ervaringen en wensen met betrekking tot uitgaan, waarbij de voorwaarde is dat dit onderzoek wordt uitgevoerd door jongeren zelf. 

Projectdoelstelling

Het hoofddoel van dit project is om het gebrek aan beschikbare activiteiten en uitgaansgelegenheden voor jongeren in Weesp aan te pakken en te onderzoeken hoe dit kan worden verbeterd.

Urgentie

Er is gesteld dat er te weinig te doen is voor jongeren in Weesp, wat mogelijk bijdraagt aan overlast, gebrek aan sociale cohesie en dat jongeren elders uitgaan (zoals in Amsterdam). 

Strategie

Stichting Alexander speelt een adviserende en begeleidende rol voor de projectleider en de jongeren die het onderzoek uitvoeren. Daarnaast leveren we ondersteuning bij de afronding van het onderzoek en bij het opstellen van het onderzoeksrapport. 

Opdrachtgevers & partners

Opdrachtgever Gemeente Amsterdam 
Partner: Weesper Vereniging  

Looptijd

2023

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Geeske Strating (strating@st-alexander.nl