PAR in het hoger beroepsonderwijs

PAR in het hbo is een nieuw maatschappelijke diensttijd project. Hbo studenten doen als MDT Participatief Actie Onderzoek (PAR: Participative Action Research) over een vraagstelling en met een doelgroep naar hun eigen keuze, passend bij de eigen interesse en expertisegebied. Docenten van de hbo’s worden getraind om studenten hierin te begeleiden en trainen.

Projectdoelstelling

Dit project kent verschillende doelstellingen. Enerzijds is er de kwantitatieve doelstelling, dat 250 hbo-studenten een MDt afronden van 80 uur. Met de MDt leveren studenten kennis, inzichten en implementeerbare adviezen op vanuit de leefwereld van de doelgroep voor maatschappelijke organisaties, gemeenten of bedrijven. Uiteindelijk nemen er circa 400 personen vanuit de doelgroep zelf deel aan de PAR projecten en verstreken daarmee hun competenties, kennis en inzichten en krijgen meer invloed op hun leefwereld.

Anderzijds is er de doelstelling om studenten middels MDt kennis te laten maken met PAR. Hiermee vergroten ze hun eigen vaardigheden en competenties en werken ze actief en gelijkwaardig samen met een doelgroep naar keuze, waardoor meer onderling begrip ontstaat en de studenten uit hun eigen bubbel stappen.

Urgentie

De aanleiding van dit project is een duidelijke behoefte bij hbo-opleidingen en studenten om een meer onderzoekende houding te ontwikkelen en beter aan te blijven sluiten bij veranderde wereld. Binnen de huidige hbo-schoolloopbaan is er naast stages en persoonlijke reflectie met name veel aandacht voor theorie, onderzoeksvaardigheden worden weinig aangeleerd. PAR op het hbo biedt de mogelijkheid voor studenten om zichzelf te zien en te ervaren als participatief onderzoeker en uit hun eigen bubbel te stappen.

Strategie

De studenten begeleiden tijdens hun MDt een zelfgekozen doelgroep bij het doen van participatief actiegericht onderzoek. De doelgroep doorloopt alle stappen van participatief actiegericht onderzoek. De studenten denken samen met de doelgroep na over een goede onderzoeksvraag, het operationaliseren van de onderzoeksmethodes, interviewen, observeren tot en met het analyse en rapportage van resultaten. Zij bedenken ook zelf voor wie het belangrijk is om hun bevindingen en resultaten te horen en voeren dit ook uit.

Partners

Stichting Alexander voert het project gezamenlijk uit met de Hogeschool Inholland, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Windesheim (Almere en Zwolle) en de Haagse Hogeschool.

Looptijd

Februari 2022 t/m November 2024.

Meer weten?

Voor meer informatie kan je altijd contact opnemen met Geeske Strating (strating@st-alexander.nl)