Participatie in de wijk

De dagelijkse leefwereld van kinderen en jongeren speelt zich voornamelijk op buurt- en wijkniveau af. Wij zetten ons al jaren in om participatie van kinderen en jongeren te versterken daar waar het ertoe doet, over onderwerpen die voor henzelf van belang zijn. De buurt en wijk zijn daar belangrijke onderdelen van.

Projectdoelstelling

Doelen van projecten in de wijk kunnen natuurlijk heel verschillend zijn. Maar in veel eerdere gevallen had de gemeente de opdracht om een nieuw jeugdbeleid te schrijven. Om dat zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en behoeften van hun jonge burgers, is het daarvoor van belang om input op te halen bij jongeren zelf. Dit is dan ook de opdracht die wij mee krijgen als we in de wijk aan de slag gaan.

Urgentie

Nederlandse kinderen wonen gemiddeld op 700 meter van hun basisschool, de dichtstbijzijnde middelbare school ligt op gemiddeld 2,4 kilometer. De dagelijkse leefwereld van kinderen en jongeren speelt zich voornamelijk op buurt- en wijkniveau af. Het is dan ook niet gek dat veel kinderen en jongeren grote betrokkenheid voelen bij hun buurt en wijk. Wij zetten ons al jaren in om participatie van kinderen en jongeren te versterken daar waar het ertoe doet, over onderwerpen die voor henzelf van belang zijn. De buurt en wijk zijn daar belangrijke onderdelen van.

Strategie

Vaak wordt er een combinatie van methodes van informatieverzameling ingezet om jongeren verschillende mogelijkheden te bieden om hun mening te geven: kortdurend en laagdrempelig, digitaal en/ of  intensiever en meer verdiepend tijdens een panelgesprek. Hiermee wordt een diverse groep jeugdigen aangesproken om te participeren in het onderzoek en ga je niet alleen in gesprek met de usual suspects.

Gedurende de wijk- en buurtprojecten hebben wij bijzondere aandacht voor:

  • Procesmanagement. Om de duurzaamheid van én jeugdparticipatie en de onderzoeksresultaten te vergroten, willen wij partijen verbinden en werken wij nauw samen met lokale partijen en initiatieven.
  • Het betrekken van ouders. Ouders spelen een belangrijke rol als het gaat om opgroeien en opvoeden in een buurt, daarom vinden wij het van meerwaarde om ook hen te betrekken bij wijk- en buurtonderzoek.
  • Het inzetten van een combinatie van methoden zoals (straat)interviews, panelgesprekken, kinderonderzoeksgroepen, jeugdconferenties, etc. Enerzijds om een zo divers mogelijke groep jongeren aan te spreken, anderzijds om de geldigheid van onderzoeksresultaten te vergroten.
  • Het stimuleren van dialoog tussen verschillende partijen om het duurzame karakter te stimuleren.

Opdrachtgever & partners

De afgelopen jaren heeft Stichting Alexander onder andere  wijk- en buurtprojecten uitgevoerd in opdracht van:

  • Verschillende Amsterdamse stadsdelen
  • Gemeente Diemen
  • Gemeente Lansingerland
  • Gemeente Woerden

Meer weten?

Wil je meer weten over de wijkprojecten of heb je zelf interesse om een onderzoek te laten doen in jouw stad, stadsdeel of wijk? Neem dan contact met ons op via info@st-alexander.nl.