Plein 16-27

Beleidsmakers, praktijkprofessionals, ervaringsdeskundige jongeren, onderzoekers en opleidingen ontwikkelen kennis over jongeren op weg naar volwassenheid, maar deze kennis vindt nog niet altijd zijn weg naar de opleidingen voor toekomstige jeugdprofessionals. Plein 16-27 maakt actuele kennis over de ondersteuning van deze jongeren toepasbaar en beschikbaar.

Projectdoelstelling

Plein 16-27 maakt actuele kennis over de ondersteuning van jongeren op weg naar volwassenheid toepasbaar en beschikbaar voor hbo-opleidingen Pedagogiek en Social Work. De kennis wordt gehaald uit onderzoek, ervaringen van jongeren en ouders en casuïstiek uit het werkveld.

Urgentie

Beleidsmakers, praktijkprofessionals, ervaringsdeskundige jongeren, onderzoekers en opleidingen ontwikkelen kennis over deze leeftijdsfase, maar deze kennis vindt nog niet altijd zijn weg naar de opleidingen voor toekomstige jeugdprofessionals. 

Strategie

Plein 16-27 is een leergemeenschap voor offline en online uitwisseling tussen opleidingen, het werkveld, beleidsmakers, onderzoekers en ervaringsdeskundige jongeren. 

Tijdens de offline ontmoetingen van de leergemeenschap worden 3 onderwijstoepassingen, of ‘meeting points’ op Plein 16-27, ontwikkeld. Studenten kunnen daar de benodigde kennis en vaardigheden op kunnen doen om jongeren in de overgang naar volwassenheid goed te ondersteunen. De onderwijstools worden via een digitale leeromgeving blijvend gedeeld.

Stichting Alexander faciliteert bijeenkomsten, zet participatieve methoden in, en heeft een inventarisatie gemaakt van reeds beschikbare ervaringsverhalen van jongeren van 16-27 t.b.v. het onderwijs. We maken gebruik van de methodiek Design Thinking om alle deelnemers al in de ontwerpfase te betrekken.

Opdrachtgever & partners

Het is een samenwerkingsverband van experts van hogescholen, academische werkplaatsen, cliëntorganisaties en het NJi.

Looptijd

2019-2020

Meer weten?

Voor meer informatie over het project Plein 16-27 kun je contact opnemen met Ivet Pieper (pieper@st-alexander.nl).