Toolkit inclusieve jongerenparticipatie

Het gesprek over inclusie, diversiteit en gelijkwaardigheid is volop gaande in de media, bij organisaties en onder jongeren. Maar waar hebben we het dan over, en hoe verhoudt zich dat tot participatie?

In opdracht van het European Year of Youth (in Nederland uitgevoerd door NJR en het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps) ontwikkelt Stichting Alexander een instrument om organisaties en jongeren in staat te stellen hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Projectdoelstelling

Het doel is een overzichtelijke tool samen te stellen, waarmee professionals in het jeugddomein beter handen en voeten kunnen geven aan inclusieve jongerenparticipatie. Het gaat dan niet alleen over kennis, maar ook over houding en vaardigheden. De tool geeft bijvoorbeeld voorbeelden van bestaande activiteiten die professionals met hun team en/of doelgroep kunnen doen, om samen tot meer inzicht te komen over insluitende en uitsluitende mechanismen in hun werk, project of actie. De tool wordt onder de aandacht gebracht van professionals die een aanvraag willen indienen bij Erasmus+.

Urgentie

Werken in een superdiverse stad, of met jongeren van stad en platteland, met of zonder beperking, van verschillende afkomsten, leeftijden, opleidingsniveau’s. Ambities voor inclusieve jongerenparticipatie zijn vaak hoog, maar veel professionals missen de tools om erover in gesprek te gaan. Deze toolkit geeft daarvoor een aanzet, en verwijst naar veel meer bronnen.

Strategie

Er wordt gestart met een beknopte deskresearch om inzicht te krijgen in definitie en beschikbare bronnen. Ook zijn medewerkers van Stichting Alexander aanwezig bij de VER_ander conferentie, een conferentie over inclusieve jongerenparticipatie georganiseerd door de NJR. Tijdens deze conferentie halen we relevantie informatie op voor het instrument door ons oor te luister te leggen en een sticky wall op te hangen waar deelnemers hun goede voorbeelden, gedachten en ideeƫn kunnen delen. Vervolgens is er tijdens 2 co-creatiesessies met jongeren nagedacht over de invulling van het instrument/ de tool. Bij de 2de sessie sloten ook een aantal professionals uit het veld aan met ervaring op dit thema. De uitkomsten worden verwerkt in een instrument/ tool welke wordt vormgegeven in het online programma MIRO. Deze wordt vervolgens overgedragen aan de nationaal coƶrdinatoren van het European Year of Youth.

Opdrachtgevers & partners

Stichting Alexander voert dit project uit in opdracht van het European Year of Youth (in Nederland uitgevoerd door NJR en het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps)

Looptijd

2022 – 2023

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Margriet van Wetering (vanwetering@st-alexander.nl).