Tussen Kunst en Kids

Basisschoolkinderen zijn mede-eigenaar van kunstonderwijs op hun school. In twee pilots hebben kinderen in drie workshops nagedacht over het kunstonderwijs op hun school. Zij gingen van vrijelijk associëren over kunst, dromen over alles wat mogelijk is, naar concrete ideeën voor het kunstonderwijs op hun school. Een onderdeel van de workshops was dat de leerlingen hun eigen klasgenoten gingen bevragen naar hun ideeën en wensen.

Projectdoelstelling

Het doel is de betrokkenheid van (basisschool)leerlingen te vergroten door hen medeverantwoordelijk en mede-eigenaar te maken van het kunstonderwijs op school. De ideeën en wensen van basisschoolkinderen staan in dit traject centraal. Het participatietraject moet ertoe leiden dat het kunstonderwijs op twee basisscholen wordt versterkt en verbeterd. Waarbij ook duidelijk wordt wat de rol van kinderen kan zijn in het bedenken, uitvoeren en realiseren van het kunstonderwijs op hun school.

Urgentie

CultuurSchakel wil in toenemende mate de positie en invloed van kinderen op het kunst en cultuuronderwijs versterken. Het is daarin belangrijk aan te sluiten bij de mogelijkheden en de expertise van de school, bij bestaande ontwikkelingen en activiteiten en hiermee het kunstonderwijs nog meer vanuit het perspectief van het kind wordt georganiseerd. Leerling participatie draagt het bij  aan de ontwikkeling van de leerlingen (zij leren hun mening geven, samenwerken, krijgen inzichten in de meningen en respect voor de mening van anderen).

Strategie

Volwassenen en kinderen trekken samen op, zodat het door zowel leerlingen als de medewerkers van de school gedragen wordt. De pilot omvat 3 workshops: inspiratiesessie, droomfabriek & creatiefabriek. Dezen sluiten aan bij het niveau en mogelijkheden van de kinderen (en die van leerkrachten). De workshops behandelen de volgende thema’s en onderwerpen:

  • Wat is je mening geven?
  • Wat is kunst voor jou?
  • Welke ideeën heb jij voor het kunstonderwijs. Niks is te gek.
  • Welke ideeën zijn Gouden Ideeën en wat kan ik daar zelf in betekenen?

Opdrachtgever & partners

Opdrachtgever: Cultuurschakel

Meer weten?

Vormgeven van onderwijs met kinderen? Neem voor meer informatie contact op met Nikki van de Klundert (klundert@st-alexander.nl) of Margriet van Wetering-Wiersma (vanwetering@st-alexander.nl).

Docent basisschool: “Ik heb zo’n ontzettend leuk en origineel idee gehoord van Freek, hij heeft bedacht dat elke groep elke maand een eigen museum in de klas maakt. Hij is echt goed bezig”.