Verbetering van Cliëntenparticipatie bij Jeugdteam Zaanstad

Om te komen tot een vorm van cliëntenparticipatie die past bij de organisatie én bij de cliënten wordt in stapjes toegewerkt naar een plan voor cliëntenparticipatie. De input van cliënten, medewerkers en management staat centraal: wat vinden zij belangrijk, welke kansen en risico’s zien zij? Daarnaast deelt Stichting Alexander de expertise op het gebied van cliëntenparticipatie en methoden met de organisatie. Dit leidt tot een aantal scenario’s die opnieuw worden besproken met betrokken medewerkers en cliënten, waarna Stichting Alexander een advies oplevert voor Jeugdteam Zaanstad om cliëntenparticipatie verder vorm te geven.  

Projectdoelstelling

Een gedeelde visie op cliëntenparticipatie, en het opzetten en vormgeven van (een samenhangend geheel van) methoden voor cliëntenparticipatie die recht doen aan de doelen van de organisatie en de context waarbinnen de organisatie opereert. 

Urgentie

Jeugdteam Zaanstad is vastbesloten om serieus werk te maken van cliëntenparticipatie, met als doel het in kaart brengen van hoe jongeren en ouders de dienstverlening ervaren. Effectief gebruik maken van cliëntenfeedback is hierbij van groot belang. Maar hoe en wanneer vraag je cliënten om feedback? Wat doe je daar vervolgens mee? Welke risico’s en valkuilen zijn er, waar moet je rekening mee houden? Niet elke vorm van cliëntenparticipatie past bij elke organisatie. 

Strategie

We ondersteunen Jeugdteam Zaanstad bij het ontwikkelen van een gedeelde visie op cliëntenparticipatie en bij het opzetten van een samenhangend systeem van methoden voor cliëntenparticipatie, dat aansluit bij de doelen van de organisatie en de context waarin zij opereert. Hiervoor begeleiden we denk- en werksessies met cliënten en medewerkers. We werken toe naar een adviesrapport waarin zowel de visie op cliëntenparticipatie als een concreet voorstel voor de implementatie van methoden voor cliëntenparticipatie worden opgenomen. We verwachten dat dit eind 2023 is gerealiseerd.

Opdrachtgevers & partners

Opdrachtgever: Jeugdteam Zaanstad

Looptijd

2023

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Geeske Strating (strating@st-alexander.nl