Versterking van Jongerenbetrokkenheid in de ontwikkeling van de Richtlijn Toekomstgericht Werken 

Het Verwey-Jonker Instituut, in samenwerking met het NJi en andere partners, ontwikkelt de Richtlijn Toekomstgericht Werken. In dit project is Stichting Alexander gevraagd om jongerenbetrokkenheid te organiseren, met als doel het perspectief van jongeren met ervaringskennis in te brengen en ervoor te zorgen dat de richtlijn aansluit bij hun behoeften.

Projectdoelstelling

De doelstelling is om jongeren met verschillende ervaringen met hulp actief te betrekken in het ontwikkelingsproces van de richtlijn. Dit gebeurt via een jongerenklankbordgroep, die vijf keer bijeenkomt om bijvoorbeeld feedback te geven op conceptteksten, werkkaarten en informatie voor ouders en jeugdigen. 

Urgentie

Het is essentieel om het perspectief van jongeren met ervaringskennis te integreren in de richtlijn, zodat deze beter aansluit bij hun behoeften en leefwereld.

Strategie

De strategie omvat het oprichten van een diverse jongerenklankbordgroep en het actief betrekken van deze groep bij de ontwikkeling van de richtlijn. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de projectgroep en worden relevante ontwikkelingen gedeeld, advies gegeven en mogelijk aanvullende activiteiten overwogen om de betrokkenheid van jongeren te versterken. Inmiddels is de jongerenklankbordgroep opgericht en geactiveerd, en heeft (voor de zomer van 2023) input geleverd voor de eerste ontwikkelfase. Deze input is door de projectgroep verwerkt in de ontwikkeldocumenten voor de richtlijn. In het najaar van 2023 komt de jongerenklankbordgroep weer bijeen.

Opdrachtgevers & partners

Verwey-Jonker Instituut, in samenwerking met het NJi

Looptijd

2023-2024

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Tarik Pehlivan (pehlivan@st-alexander.nl