Wat doet de coronacrisis met kinderen en jongeren?

Stichting Alexander werkt actief mee aan een tweejarig onderzoek naar het effect van de COVID-19 restricties op de mentale gezondheid en het welbevinden van jeugd (8-18 jaar).

Projectdoelstelling

Experts maken zich zorgen over de psychische gevolgen van de coronapandemie voor kinderen en jongeren. Met een subsidie van ZonMW gaat een multidisciplinair team van deskundigen onderzoek doen. Kinderen en jongeren ervaren lichamelijk gezien weinig tot geen negatieve gevolgen van de coronapandemie, maar de mentale en psychische gezondheid van hen is wel in het geding. Want hoe gaan ze om met bijvoorbeeld de sociale beperkingen van een lockdown?

“We weten nog veel te weinig van de gevolgen van de coronapandemie voor kinderen en jongeren. Maar het is heel belangrijk om eventuele risico’s en problemen te signaleren, zodat we hen die in de knel komen door een lockdown en andere maatregelen kunnen helpen”, aldus Arne Popma, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie van Amsterdam UMC.

Urgentie

“Vooral voor kinderen en adolescenten met bestaande sociale, psychologische en/ of psychiatrische problemen is dit belangrijk onderzoek. We maken ons zorgen over de negatieve effecten, maar we krijgen ook signalen dat bij deze groep kinderen de mentale problemen, als angst en woede soms lijken te verminderen. Met deze studie kunnen we cijfers dwars door de verschillende jeugdsectoren heen verzamelen. En we gaan zowel de vragen als resultaten met jongeren samen uitwerken. Als er één groep is die kan meedenken over oplossingen, dan zijn het de jongeren zélf. Zij worden nog veel te weinig gehoord.”, aldus Meike Bartels, hoogleraar Genetica en Welbevinden aan de VU.

Strategie

Stichting Alexander zal op verschillende manieren en momenten participatie van de doelgroep versterken binnen de kaders van het kwantitatieve onderzoek:

  1. We organiseren en begeleiden een klankbordgroep van kinderen en jongeren van 8-18 jaar die 6 keer advies geven aan de onderzoekers en de meest lastige dillema’s krijgen voorgelegd.
  2. We verzorgen workshops voor onderzoekers over participatief onderzoek.
  3. We organiseren een aantal focusgroepgesprekken met de doelgroep om tot verdieping van thema’s te komen.

Opdrachtgever & partners

Opdrachtgever: Amsterdam UMC – locatie VUmc

Vier grote academische kinder- en jeugdpsychiatrie centra (Amsterdam, Leiden, Nijmegen en Groningen), twintig jeugdzorgcentra zullen samen de effecten op korte en lange termijn van de coronapandemie onderzoeken. Ook twee grote langlopende populatiestudies (Nederlands Tweelingenregister (NTR) en KLIK: Kwaliteit van Leven in Kaart, over psychosociaal functioneren en symptomen van kinderen die zijn behandeld in een ziekenhuis) én jongeren zelf dragen bij aan dit onderzoek.

Looptijd

2021-2022

Meer weten?

Neem contact op met Ivet Pieper via pieper@st-alexander.nl of 06-248 11 620.

Zie ook hier voor meer informatie over het project.

Foto: Andrea Piacquadio