Workshops

Nieuwe kennis, contacten en inspiratie?

Stichting Alexander verzorgt workshops om professionals uit het jeugdveld kennis te laten maken met onze methoden voor participatief jeugdonderzoek. Ben je jeugdonderzoeker, leraar, docent, jongerenwerker, jeugdhulpverlener of beleidsmaker? Werk je met of voor kinderen of jongeren? Bekijk dan de workshops.

Deelnemer: “Een aanrader voor iedereen die met kinderen werkt en met behulp van deze mooie methode wilt werken aan burgerschapsontwikkeling en jeugdparticipatie.

Elke workshop heeft een andere focus, maar de kern van alle workshops is het versterken van participatie van jeugd in onderzoek, beleid en/of praktijk. We zetten participatieve methoden in om samen na te denken en uit te wisselen. Je leert dus ook van de ervaringen van andere deelnemers met vergelijkbare interesses.

Elke workshop combineert:

  • kennis: theorie en concepten
  • houding: bejegening, ambitie, wens
  • tools: hoe geef je het concreet vorm

De workshops zijn los van elkaar te volgen, maar je kan er ook meerdere doen. Heb je interesse in een in company workshop? Neem dan even contact met ons op.

Workshops

1. Cliënteninspectie jeugdhulp

Deze workshop gaat over de methode Cliëntinspectie jeugdhulp. Deze methode is geschikt voor jeugdhulporganisaties die cliënten actief willen betrekken bij goede jeugdhulp. Tijdens een Cliëntinspectie Jeugdhulp doen cliënten zelf onderzoek onder andere cliënten in de jeugdhulp naar de kwaliteit en resultaten van de hulp. Ook kijken ze naar mogelijkheden voor verbetering. Leidraad in de workshop is het handboek Cliëntinspectie Jeugdhulp, dat Stichting Alexander op basis van jarenlange ervaring met de methode heeft gepubliceerd. Ook interessant voor gemeenten die op zoek zijn naar een methode om samen met cliënten en jeugdhulporganisaties kwaliteit in kaart te krijgen en verbeteren.

Doelgroep: professionals werkzaam in de jeugdhulp (zoals kwaliteitszorgmedewerkers), actie-onderzoekers, beleidsmakers bij instellingen en gemeente

2. Kinderonderzoeksgroep

Elena (11 jaar): “Ik zou het vooral doen omdat het interessant is en je leert er veel van. Je mag zelf een onderwerp kiezen waar je het over wil hebben, maar het moet wel over een kinderrecht gaan”.

Deze workshop gaat over de Kinderonderzoeksgroep. De Kinderonderzoeksgroep is een praktische afgebakende methode waarin kinderen (9-12 jaar) zelf onderzoek doen naar een kinderrecht dat zij zelf uitkiezen. De Kinderonderzoeksgroep maakt gebruik van een onderzoeksladder die de kinderen in 10 sessies doorlopen. Aan bod komt: leren over kinderrechten, onderzoeksvraag bedenken, onderzoekje opzetten en uitvoeren en onderzoeksvraag beantwoorden. Aan het einde van het project presenteren de kinderonderzoekers hun onderzoeken voor een publiek van familie, vrienden, directeuren en de wethouder. Binnen de Kinderonderzoeksgroep is veel ruimte voor eigen initiatief en creativiteit.

Doelgroep: iedereen die rechtstreeks met kinderen (9-12 jaar) werkt in het onderwijs of bij voorzieningen in een buurt (juffen en meesters, kinderwerkers, jongerenwerkers)

3. Participatief jeugdonderzoek – de basis

Deze workshop gaat over het actief betrekken van jeugd bij onderzoek. We zien jongeren niet alleen als respondent, maar als belangrijke speler in alle fasen van onderzoek. Met participatief jeugdonderzoek draag je bij aan educatie, kennis en invloed van jeugd. En het sluit aan bij de rechten van het kind. Waarom is dat belangrijk? Wat levert het op? Welke voorbeelden zijn er? Hoe geef je dat ethisch en praktisch vorm in je eigen onderzoekspraktijk? Deze workshop legt de basis.

Doelgroep: jeugdonderzoekers (zowel praktijkgericht als wetenschappelijk), jeugdprofessionals die participatief jeugdonderzoek willen inzetten.

4. Participatief monitoren en evalueren van Maatschappelijke Diensttijd

Deze workshop gaat over het participatief monitoren en evalueren van Maatschappelijke Diensttijd projecten (MDT). Jonge deelnemers aan MDT geven zelf vorm aan de monitor en evaluatie. Daarmee krijgt een organisatie relevante informatie vanuit het perspectief van de deelnemers. De jongeren geven op basis van de monitor adviezen en gaan in gesprek met jongerencoaches, begeleiders, projectleiders, etc. Stichting Alexander heeft hier de afgelopen jaren veel ervaring mee opgedaan en deelt deze kennis graag.

Met participatieve monitoring en evaluatie krijgt een organisatie inzicht in de ervaringen en opbrengst van deelnemers en in hoeverre de doelstellingen worden gehaald. Dit is de basis voor een actie-leercyclus, zodat geleerd kan worden van de inzichten en waar nodig bijgesteld kan worden.

Tijdens de workshop presenteren we onze aanpak, en gaan we in op kansen, risico’s en goede voorbeelden. Ook hebben we aandacht voor de combinatie met de verplichte vragenlijsten.

Doelgroep: jongerencoaches, begeleiders, projectleiders en -uitvoerders van MDT-projecten.

5. Jongeren Onderzoeks en AdviesTeam

Deze workshop gaat over de methode Jongeren Onderzoeks- en Advies Team (JOAT). Dit is een vorm van peer-research waarin jongeren zelf onderzoek doen naar een onderwerp dat belangrijk voor ze is, bijvoorbeeld naar de diensten van een organisatie, het vrijetijdsaanbod in een wijk of het leer- en leefklimaat op een school. Het is een activerende methode, die bijdraagt aan empowerment en dialoog. Tijdens de workshop krijg je informatie over het doel en de werkwijze van een JOAT, lopen we alle stappen door en ga je oefenen met een aantal werkvormen. Je krijgt praktische handvatten voor hoe je zelf een JOAT kan opzetten en begeleiden.

Doelgroep: professionals die rechtstreeks met jongeren werken, zoals jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, MDT professionals, docenten, etc. Ook interessant voor gemeentelijke beleidsmedewerkers die jeugdparticipatie willen versterken.

Praktische informatie

  • We verzorgen regelmatig workshops op open inschrijving. De eerstvolgende ronde staat gepland in het voorjaar van 2023. Kosten: €250,- per persoon per workshop. Een workshop duurt 4 uur, met 6-8 deelnemers. €250,- per persoon per workshop
  • We verzorgen ook in company workshops. Dat doen we voor Universiteiten, Hogescholen, instellingen en organisaties die zich inzetten voor jeugd. Recent nog voor Fontys, HU en Cultuurschakel.
  • We verzorgen ook verdiepende workshops voor jeugdonderzoekers- en professionals die bijvoorbeeld meer willen oefenen met werkvormen of die de methodes op maat willen integreren in hun eigen werkpraktijk en daar met onze expertise aan willen werken.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Ivet Pieper (pieper@st-alexander.nl) of Geeske Strating (strating@st-alexander.nl).