Geluk onder Druk?

Er zijn steeds meer signalen dat het mentaal welbevinden van jongeren in Nederland onder druk staat. Daarom voerden het Trimbos-instituut, Stichting Alexander en de Universiteit Utrecht in opdracht van UNICEF Nederland het onderzoek ‘Geluk onder Druk?’ uit. Hieruit blijkt dat het mentale welbevinden van jongeren relatief stabiel is, maar dat zij wel veel stress van school ervaren.

Vraag je het jongeren, hebben ze dit nodig zijn om lekker in hun vel te zitten:

  • Een sociale omgeving waar je steun aan hebt: vrienden, familie en school.
  • Jezelf kunnen helpen: in jezelf geloven, jezelf kunnen zijn, weten waar je in je leven heen wilt en hoe je kunt omgaan met emoties, tegenslagen en andere mensen.
  • Fijne dingen doen, zoals naar buiten gaan en sporten.
  • Genoeg vrije tijd hebben en dus ook mogen niksen.

Het onderzoek ‘Geluk onder Druk?’ geeft inzicht in het mentaal welbevinden onder Nederlandse jongeren van 10 tot 18 jaar. Daarnaast geeft het onderzoek zicht op mogelijke oplossingsrichtingen en handvatten om het mentaal welbevinden onder jongeren te versterken. Het onderzoek is uitgevoerd tussen december 2018 en mei 2020.

Je hoort vaak volwassenen op tv vertellen hoe het met jongeren gaat. Ik denk dan, hoe ben je daarachter gekomen? Heb je een gesprek gehad met jongeren of zie je dat aan ze? Ik denk dat je het alleen echt kunt weten als je het jongeren zelf laat vertellen, en dat gebeurt veel te weinig.” (jongen, 16 jaar)

De visie en beleving van tieners was een essentieel onderdeel van het onderzoek. Hiervoor zijn onder andere een advies- en een stuurgroep van jongeren betrokken geweest bij de onderzoeksopzet en de uitwerking. Dit maakt het onderzoek uniek ten opzichte van andere onderzoeken naar het welbevinden onder jongeren. Ook is de combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek bijzonder. In dit rapport wordt het onderzoek toegelicht en de resultaten uitgebreid besproken.

Download hier het uitgebreide rapport.

Download hier de samenvatting.

Bekijk hier het online jongerenmagazine.