Moet er een databank voor jongeren en onderzoek komen?