BLOG | Jongeren zijn een volwaardige samenwerkingspartner

In gesprek met Narita, actief in Noord-Holland.

Narita (23 jaar) zet zich in voor jongeren in Noord Holland. Momenteel is ze actief binnen Over Mij = Met Mij bij Cliëntenbelang Amsterdam, en Leernetwerk Noord-Holland dat Stichting Alexander faciliteert. Binnen dit leernetwerk trekken 20 jongvolwassenen, professionals en beleidsmedewerkers 2 jaar met elkaar op om participatie van jongeren met een zorgbehoefte te versterken.

Waar komt je drive vandaan?
“Ik heb al van heel jongs af aan jeugdzorg. Daar is veel fout gegaan en ik wil dat dat andere jongeren bespaard blijft”. Narita zoekt naar woorden. “Het is niet zo die negatieve ervaringen nu betekenis hebben gekregen, maar het is wel helpend, constructief dat ik er iets mee kan doen, daarmee is het iets minder erg”. Ze beschouwt haar inzet als een levenslijn. “Een studie doen lukt niet, dat is stukgelopen. Maar dit is een goed alternatief, het geeft voldoening. Het is een andere weg dan normaal, maar dat is OK”.

Narita was jaren geleden voorzitter van de cliëntenraad van een jeugd-GGZ instelling en werd later actief bij een website om de communicatie tussen cliëntenraden en ambtenaren in de gemeente Alkmaar te verbeteren. Van het een rolde ze in het ander.

Wat verwacht je van organisaties waarmee je samenwerkt?
“Meestal te veel, het loopt regelmatig uit op een teleurstelling”, verzucht Narita. Goede wil is er best, maar het blijkt toch heel moeilijk om echt aan de slag te gaan met jeugdparticipatie. “Het vooroordeel over jongeren is hardnekkig”. Ze heeft regelmatig het idee dat jongeren voor spek en bonen meedoen, terwijl ze een volwaardige samenwerkingspartner kunnen zijn.

Wat Narita verwacht is vertrouwen, verantwoordelijkheid en dat jongeren meebeslissen.