Stichting Alexander symposium over jeugdparticipatie

Ter gelegenheid van de pensionering van onze voormalig directeur Leo Rutjes heeft Stichting Alexander op 12 mei een symposium over jeugdparticipatie en participatief jeugdonderzoek georganiseerd. Het was een ontzettend inspirerende dag, met zo’n 80 deelnemers uit alle jeugddomeinen, veel ruimte voor (her)kennismaking, workshops en inhoudelijke uitwisseling. En een goede borrel na afloop natuurlijk. Hoogtepunten van deze dag? Lees verder! Ben je benieuwd naar het uitgebreide verslag met foto’s? Kijk dan hier.

Een symposium over jeugdparticipatie, natuurlijk met jongeren!

Niet alleen heeft een groep jongeren vooraf meegedacht over de invulling en programmering van het symposium, maar ook hadden jongeren een actieve rol op de dag zelf. Mohamed en Haithem, twee jongeren die in de regio Oss mee hebben gedaan aan het project Maatschappelijke Ervaringstijd interviewden Leo over zijn tijd als directeur. Ze vroegen hem ook wat er nu eigenlijk is veranderd in de 17 jaar dat Leo met Stichting Alexander voor meer inspraak en invloed van jeugd heeft gestreden. Volgens Leo nog steeds veel werk aan de winkel. Een mooie taak waar het huidige team van Stichting Alexander, met Ivet Pieper als directeur, zich met hart en ziel voor inzet.

Jeugdparticipatie? Waar hebben we het dan over?

Aan de hand van 3 invalshoeken zette Ivet de context neer:

  1. We vinden inspiratie in de Rechten van het Kind. Kinderen hebben recht op goede informatie, dat ze hun mening kunnen geven over zaken die hun aangaan, en dat er belang wordt gehecht aan die mening
  2. We versterken de stem van jongeren in onderzoek, beleid en praktijk
  3. We dragen bij aan educatie, kennis en invloed

Jeugdparticipatie: hoe doe je dat? Wat is de waarde? Wat zijn je dromen?

Dit zijn voorbeelden van vragen die centraal stonden in de workshops die we tijdens het symposium hebben gefaciliteerd. De workshops waren divers. Van praktische workshops rondom onderzoek doen samen met jongeren, tot creatieve workshops waarin deelnemers kunstwerken creëerden om hun dromen over jeugdparticipatie beeldend te maken. Aan het eind van de twee rondes stond iedereen weer buiten met nieuwe ideeën en inzichten, nieuwe connecties en/of praktische handvatten om jeugdparticipatie in hun eigen praktijk te versterken. Een student die bezig is met zijn scriptie rondom jeugdparticipatie verwoordde zijn ervaring met zijn workshops als volgt:

“Hier kwam een hele interessante discussie uit die mij echt aan het denken heeft gezet over jongerenparticipatie. Een heel inspirerende en motiverende sessie met boeiende uitspraken.”

Waar werden we blij van?

Tijdens de afsluiting vroeg Tarik aan de zaal waar mensen blij van waren geworden. De kern werd verwoord door een van de jongeren:

“Zo fijn om in een ruimte te zijn met allemaal mensen die zich inzetten voor jeugd en onze stem ook belangrijk vinden, ik wist helemaal niet dat dat belangrijk was voor volwassenen.”

Een stap verder…? Leo Rutjes nu echt met pensioen

Na het inhoudelijke programma sloten we de dag af met een receptie om Leo in het zonnetje te zetten. Het glas werd geheven en bestuursleden, teamleden en familie spraken mooie woorden.

Iedereen kreeg bovendien het door Leo zelf geschreven boekje ‘Een stap verder?’ mee. Bij zijn vertrek als directeur van Stichting Alexander en tegelijkertijd zijn 40-jarig jubileum in de jeugdsector, vroeg Leo zich af of hij en de jeugdsector in al die jaren een stap verder zijn gekomen. Dat leidde tot een waardevol betoog over zijn zeven kernwaarden. Drie uit de tijd dat hij met het werken begon en vier die er in de loop van de tijd bijkwamen. Zeker interessant voor wie werkt in en wil nadenken over het werken met jeugd. Over buiten de lijntjes kleuren, geduld hebben, iedereen doet mee, eigen kracht, etc.

Een opsomming geven van wat ik allemaal heb gedaan, is niet zo interessant. Ik heb me de vraag gesteld: waarom heb ik de dingen zo gedaan als ik deed? Ik kom uit op 7 kernwaarden, die ik omlijst met de beantwoording van twee vragen: wat kreeg ik (vanuit huis) mee en wat wil ik na 40 jaar werken in de jeugdsector (de lezer) meegeven?”

Ook interesse in dit boekje? Je kan het bestellen via deze link.

Benieuwd naar het uitgebreide inhoudelijke verslag van het symposium? Dat vind je hier op onze website.