GESLOTEN | Invloed van jongeren op klimaatbeleid

Klimaatverandering is een zeer actueel thema, vooral en juĂ­st ook onder jongeren. Veel jongeren maken zich zorgen, het gaat over hun toekomst. Een deel van deze jongeren zet deze zorgen om in actie, zij zetten zich via een organisatie (initiatief/werkgroep/project) in om invloed uit te oefenen op het Nederlandse klimaat(beleid). Maar hoe staat het er voor met de inspraak en invloed van jongeren in het klimaat(beleid)? Hoe ervaren jongeren hun invloed op het klimaat(beleid) op dit moment? En zien zij kansen voor verbetering?

Afgelopen zomer is Stichting Alexander in opdracht van en samenwerking met Save The Children een onderzoek gestart over: Hoe staat het er in Nederland voor met jeugdparticipatie in het klimaatbeleid? Jongeren die betrokken zijn bij een organisatie (initiatief/werkgroep/project)die zich inzet voor een beter klimaat(beleid) kunnen een online vragenlijst invullen. Daarnaast gaan we met verschillende van deze jongeren(organisaties) verder in gesprek over hoe zij de inspraak en invloed op klimaat(beleid) ervaren. Dit doen we middels interviews en een bijeenkomst waarin de resultaten verder worden geduid en vertaald naar adviezen en aanbevelingen. Meer informatie over het project vind je hier.

Oproep

Ben of ken jij een jongere die betrokken is bij een organisatie/initiatief die zich inzet voor een beter klimaatbeleid? Mail ons dan vooral! En/of vul alvast de  vragenlijst in via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/7MHKG5G.

Contact opnemen kan met de projectleider vanuit Stichting Alexander: Margriet van Wetering (vanwetering@st-alexander.nl).