Bevorderen van agency onder jongeren 2023 – vervolgonderzoek

In het tweede deel van ons onderzoek, gebaseerd op inzichten uit het eerste jaar, verkennen we hoe we het bevorderen van agency (zelfbeschikking) concreet kunnen integreren in benaderingen, werkwijzen en activiteiten van interdisciplinaire initiatieven gericht op kwetsbare jongeren tussen 12 en 18 jaar. Als je meer wilt weten over het eerste jaar van ons onderzoek, kun je hier lezen over het project. 

Projectdoelstelling

Dit project brengt vijf partnerorganisaties samen die zich richten op jongeren in maatschappelijk achtergestelde posities of anderszins kwetsbaar zijn. In een gezamenlijk actieonderzoek richten professionals, jongeren en onderzoekers samen een ‘Agency Lab’ op. Hier geven ze vorm aan de noties over het bevorderen van agency die we in het eerste jaar hebben ontwikkeld in hun eigen praktijk. Ze onderzoeken dit proces en de resultaten ervan, waarbij ze de principes van Design Thinking volgen. Elk van de partnerorganisaties voert de designcyclus uit met een actieteam bestaande uit minimaal één jongere, een professional en een onderzoeker. 

Urgentie

Dit onderzoek levert zowel theoretische als praktische kennis op over manieren om agency te bevorderen bij diverse groepen jongeren en over organisatorische randvoorwaarden daarvoor. Deze kennis kan worden toegepast in activiteiten met jongeren om ongelijkheid in ervaren agency te verminderen, wat hun persoonlijk welzijn en maatschappelijke participatie ten goede komt. Het vergroot ook het vermogen van jongeren en professionals om de oorzaken van ongelijkheid te begrijpen en ernaar te handelen.

Strategie

Stichting Alexander biedt ondersteuning aan jongeren in de actieteams in het Agency Lab bij het formuleren van hun eigen onderzoeksvragen, het ontwikkelen van onderzoeksinstrumenten en de uitvoering van hun onderzoeksopdrachten. Tijdens netwerkbijeenkomsten met de actieteams (inclusief onderzoekers), de zogenoemde ‘zusterteambijeenkomsten’, delen jongeren uit verschillende actieteams hun ervaringen en inzichten. Inmiddels hebben drie zusterteambijeenkomsten plaatsgevonden, en werken de actieteams samen met de begeleidende onderzoekers toe naar een breed interactief symposium op 7 december 2023. 

Opdrachtgevers & partners

Opdrachtgever: Kenniscentrum Ongelijkheid 
Partners: Hogeschool van Amsterdam (HvA), Universiteit van Amsterdam (UvA), Verwey-Jonker Instituut, Stichting Studiezalen, Studio 52nd Praktijkpartner, Swazoom, Sociaal Cement Praktijkpartner, Combiwel Nieuw West, Gemeente Amsterdam 

Looptijd

2023

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Tarik Pehlivan (pehlivan@st-alexander.nl