Maatschappelijke Diensttijd (MDt)

MDt: een periode voor jongeren om iets te doen voor zichzelf en voor hun omgeving. Wij dragen bij aan diverse projecten MDt, maar dan wel voor, door en met jongeren. Hoe en waar doen we dat allemaal? Lees dan verder en/of download hier onze Methode – gids voor het participatief werken met kwetsbare jongeren in hun MDt.

Projectdoelstelling

Jongeren ontdekken wat ze willen en kunnen, ze leren nieuwe vaardigheden en dragen bij aan de maatschappij. Jongeren kiezen zelf hoe, waar en met wie ze dat willen doen. Ze doen dit niet alleen, maar krijgen begeleiding en support op maat.

Urgentie

Stel je een omgeving voor waar kwetsbare jongeren uit eigen beweging initiatieven nemen, die goed zijn voor henzelf en voor hun omgeving, zonder dat anderen hen op de vingers kijken, en zonder dat hen verteld wordt wat ze moeten willen, wat ze de moeite waard moeten vinden, wat ze moeten doen, en hoe ze het moeten doen. Stel dat dat leidt tot een gemeenschap van vrije en maatschappelijk betrokken jongeren. Wat zou zo’n omgeving een fijne omgeving zijn om in te leven, ook voor jongeren die we zien als ‘kwetsbaar’.

Het zou nog mooier zijn als zo’n omgeving vanzelf ontstaat, maar de werkelijkheid is anders. Dit is de reden geweest dat Stichting Alexander met vele partners kwetsbare jongeren ondersteunt om zelf de regie te nemen in het ontwerpen en uitvoeren van hun MDt.

Strategie

In de kern draait MDt om empowerment. Niet omdat volwassenen empowerment opleggen aan jongeren, maar omdat jongeren zichzelf leren empoweren: ze ontdekken en geven zelf vorm aan zinvolle activiteiten, competentie, onafhankelijkheid en persoonlijke effectiviteit. De taak van professionals is om hiervoor zodanig de benodigde, en door jongeren zelf gewenste, voorwaarden te scheppen zodat jongeren zelf kunnen kiezen voor empowerment. Dat heeft niet alleen voordelen voor de omgeving waarin jongeren zich bewegen. Andersom heeft een omgeving die aanzet tot empowerment ook, en juist, voor kwetsbare jongeren grote voordelen. Empowerde jongeren zetten zich in en zijn tevreden, vinden hun activiteiten en hun omgeving interessant: wat ze doen en leren heeft betekenis voor henzelf.

MDt-projecten

Stichting Alexander draagt bij aan de volgende MDt-projecten, in verschillende rollen:

Rol Stichting Alexander: projectleider, training en coaching in participatief begeleiden, begeleiding studentenpanel

Stichting Alexander traint de betrokken hbo’s in het begeleiden van studenten die participatief actieonderzoek gaan doen. Wij begeleiden ook een studentenpanel dat verantwoordelijk is voor het toetsen van de participatieve kwaliteit van strategie, operationele uitvoering en implementatie van het project aan het studentperspectief.

Rol Stichting Alexander: participatieve monitor, training en coaching in participatief begeleiden

Rol Stichting Alexander: begeleiding Jonge Ambassadeurs, participatieve monitor

Rol Stichting Alexander: begeleiding jongerenstuurgroep, participatieve monitor

Rol Stichting Alexander: participatieve monitor

Rol Stichting Alexander: participatieve monitor

Partners

MDt is een initiatief van de Rijksoverheid (www.doemeemetmdt.nl) en wordt gefinancierd door ZonMw.

Hogeschool Windesheim, Hogeschool Inholland, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Windesheim (Almere en Zwolle), Haagse Hogeschool, gemeente Oss, ONS welzijn, ROC de Leijgraaf, De Schoor, Altra Onderwijs en Jeugdhulp, gemeente Amsterdam (incl. stadsdelen), Stichting Dynamo, Stichting Travers, Spectrum met Elan, KUSEEMA, CNV-Jongeren, Onbeperkt aan de Slag, CINOP, Starters4Communities, De Kandidatenmarkt, Ympact020, IMC-Weekendschool, 10.000Hours, EventsHands, en vele andere lokale partners.

Looptijd

2018 – heden

Meer weten?

Voor meer informatie kan je altijd contact opnemen met het MDt-team van Stichting Alexander via info@st-alexander.nl, of met Ivet Pieper via pieper@st-alexander.nl

“Je moet je ontwikkelen, ontplooien, ontdekken en benutten. Maak gebruik van creativiteit, probeer alles uit jezelf te putten. En gaat het zelf niet lukken, wees niet bang om hulp te vragen. Ga voor dat doel, je hoeft niet alles zelf te dragen. Wees nuttig, help je medemens, dat is iets wat je jezelf ook wenst. Het is niet de jeugd die het probleem is, ook niet de bewoners, maar de miscommunicatie, wat zo ongewoon is. Dus als je nou goed kijkt waar het probleem nou echt ligt, kom dan tot jezelf en kijk waar jij kan helpen en zeg dit: geen probleem is onoplosbaar, en ook ik ben niet de beste uit dit land, maar help ik en duizend anderen, ligt de toekomst in onze hand.”
(Rapper Dylan, tijdens een landelijke bijeenkomst voor WijkTalentenTeams in 2011)