Actueel - Lokaal beleid

Onderzoek naar uitgaansgelegenheden voor jongeren in Weesp

In 2021 constateerde de voormalige gemeenteraad van Weesp dat er onvoldoende uitgaansmogelijkheden zijn voor jongeren in Weesp. Als reactie hierop heeft de Weesper Vereniging voorgesteld om onderzoek uit te voeren naar de ervaringen en wensen met betrekking tot uitgaan, waarbij […]

Als je vroegtijdig schoolverlaat.

In Amsterdam verlaten jaarlijks ongeveer 1200 jongeren voortijdig school. Het Jongerenpunt van de Gemeente Amsterdam heeft de taak om deze jongeren op te sporen, een passend aanbod te doen en hen te begeleiden naar school, werk, of hulpverlening. Echter, slechts […]

Jeugdplatform doet onderzoek

Jeugdplatform Amsterdam (JPA) is een adviesorgaan voor gemeente Amsterdam dat gevraagd en ongevraagd advies geeft over jeugdhulp en passend onderwijs. Het bestaat o.a. uit een adviesgroep van jongeren en ouders die ervaring heeft met het jeugdstelsel. JPA is partner in […]

Bevorderen van agency onder jongeren 2023 – vervolgonderzoek

In het tweede deel van ons onderzoek, gebaseerd op inzichten uit het eerste jaar, verkennen we hoe we het bevorderen van agency (zelfbeschikking) concreet kunnen integreren in benaderingen, werkwijzen en activiteiten van interdisciplinaire initiatieven gericht op kwetsbare jongeren tussen 12 […]