Wel of niet vaccineren… Hoe maak jij de keuze?

“Ik heb het gevoel dat je niet meer mag kiezen, want je wordt door de samenleving uitgekotst als je het niet doet. Ik zou het misschien wel doen als de sociale druk weg is.”

Laat je je vaccineren…of niet? Die keuze is nu actueel en urgent, maar staat ook onder druk vanuit de omgeving en allerlei media die een stroom aan – soms tegenstrijdige – informatie geven. Het is voor jongvolwassenen niet eenvoudig om een weloverwogen keuze te maken, zo blijkt uit onderzoek van Stichting Alexander in opdracht van GGD GHOR Nederland. Want hoe bepaal je welke informatie juist is, en welke overwegingen en gevoelens hebben invloed op jouw keuze?

“Ik vind het lastig dat er zoveel informatie wordt verspreid. Daardoor is het ook lastig om te bepalen wat er nou wel/niet klopt. Ik kan wel de complottheorieën onderscheiden, maar ik mis wel specifieke informatie die op mij – mijn doelgroep – gericht is.”

Kwalitatief onderzoek

Stichting Alexander heeft in mei en juni in een serie groepsgesprekken met 68 jongvolwassenen tussen de 18 en 27 gesproken over hun perspectieven op vaccineren, en over wat zij nodig hebben om hun keuze te maken. Dit onderzoek maakt een breed palet aan percepties, motivaties en meningen zichtbaar. Tevens biedt het inzicht in waar jongvolwassenen tegenaan lopen in hun keuzeproces, en wat ze nodig hebben om wel een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Adviezen

Wat hun standpunt over vaccineren momenteel ook is – wel, niet of twijfel –  jongvolwassenen vertellen dat hun keuze wordt bemoeilijkt door de stroom aan (incorrecte en juiste) informatie. Ze hebben daarom behoefte aan duidelijke, eerlijke, doelgroepgerichte en laagdrempelige informatie over voordelen én risico’s van de vaccins. Hierbij is het van belang om te kunnen checken of circulerende informatie feitelijk onjuist is. Daarnaast is het voor jongvolwassenen belangrijk dat ze ruimte hebben om hun vragen en twijfels te bespreken, en ondersteuning kunnen krijgen om informatie, overwegingen en gevoelens te begrijpen en af te wegen. In het rapport geven jongvolwassenen hierover gerichte adviezen aan GGD GHOR Nederland. Andere beroepsgroepen die met jongvolwassenen werken kunnen deze perspectieven en adviezen ook inzetten in hun werk.

Lees hier het volledige rapport.
Lees hier de factsheet met de belangrijkste resultaten en adviezen van jongvolwassenen.

Voor vragen over het onderzoek: info@st-alexander.nl
Voor vragen aan GGD GHOR NL: communicatie@ggdghor.nl