Publicaties

Bekijk, download en bestel publicaties en producten van Stichting Alexander, zoals rapporten, handige handleidingen, en artikelen over alles wat met jeugd en participatie te maken heeft.

Mis je iets? Neem vooral even contact op met info@st-alexander.nl of 020-6263929.

LEAP Magazine

Jaar: 2018

In dit online magazine lees je hoe participatie bijdraagt aan bescherming van jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt of risico lopen, de kracht van effectieve methodes, hoe om te gaan met risico’s en het belang van het bespreekbaar maken van seksualiteit als voorwaarde voor participatie. Dit naar aanleiding van het Europese LEAP- project waar Stichting Alexander aan meewerkte.

Download

Participatie van jongeren in het onderwijs, vanzelfsprekend toch?!

Auteurs: Strating, G. & De Wit, C.
Jaar: 2018

In dit artikel wordt een visie neergelegd over de ontwikkeling en het leren van jongeren, over school als gemeenschap en over de bedoeling van onderwijs. De auteurs pleiten voor een brede benadering van participatie  waarin het een grondkenmerk is van ontwikkeling en leren, en inspraak en medezeggenschap meer zijn dan de leerlingenraad.

Download

Principes en richtlijnen

Voor het versterken van participatie van jeugd in onderzoek, praktijk en beleid
Auteurs: K. D’Arcy, Warrington, C., Cody, C. in collaboration with Stichting Alexander
Jaar: 2018

Dit engelstalige document bevat principes en richtlijnen voor het begeleiden van participatieve projecten met kinderen en jongeren in onderzoek, beleid en praktijk. Het is in samenwerking met University of Bedfordshire en Stichting Alexander ontwikkeld.

De principes en richtlijnen lenen zich voor verschillende contexten en doelgroepen. Het is praktisch, uitnodigt uit tot een reflexive houding, met voorbeeldvragen die professionals zichzelf kunnen stellen.

 

Download

Eerste evaluatie Jeugdwet

Auteurs: Pehlivan, T., Rutjes, L. et al.
Jaar: 2018

In 2017 is de Jeugdwet geëvalueerd. Deze evaluatie laat zien dat de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet is gerealiseerd. De evaluatie levert een agenda op voor een gezamenlijke aanpak door gemeenten, zorgaanbieders en cliënten om de transformatie verder te brengen, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid.

Het deelonderzoek naar de ervaringen en perspectieven van cliënten is uitgevoerd door onderzoekers van Stichting Alexander en het Sociaal Cultureel Planbureau.

Download

Q4C Cliënten actief met de kwaliteit van zorg

Auteurs: Rutjes, L. & Sarti, A.
Jaar: 2017

Dit boek geeft inzicht in de perspectieven van kinderen, jongeren en ouders die met jeugdzorg te maken hebben. Het biedt inspiratie om samen met cliënten te werken aan de verbetering van de kwaliteit van zorg. Het boek laat zien wat de Q4C-Kwaliteitsstandaarden in de praktijk betekenen: implementatie, relatie met kwaliteitszorg en het beleid in instellingen.

Bestel

MCJO – Van meten naar verbeteren

Auteurs: Donkers, A. & Valkestijn, M. (NJi), Carrière, L., Strating, G. & Rutjes, L. (Stichting Alexander)
Jaar: 2017

Dit onderzoeksrapport presenteert de resultaten van een tiental pilots met de Model vragenlijst Cliëntervaring Jeugd en Ouders (MCJO). Dat is een vragenlijst waarmee wordt onderzocht hoe de cliënten de toegankelijkheid en kwaliteit van de voorzieningen ervaren, welk effect ze ervan hebben ondervonden wat betreft het gezond en veilig opgroeien, het groeien naar zelfstandigheid, de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie.

Download

Jong en Actief in Lansingerland

Auteurs: Pehlivan, T., de Haan, N., Dreyer, M. & Van de Klundert, N.
Jaar: 2017

Geef jongeren fysiek en sociaal de ruimte om elkaar vrij te ontmoeten, benader en begeleid hen actief voor flexibele en vrijwillige inzet, neem meningen en ideeën van leerlingen op school serieus en maak gemeente, jeugdbeleid en beleidsmakers zichtbaar voor jongeren. Volgens de jeugd uit Lansingerland zijn dit hun belangrijkste behoeften om meer te participeren. Dit onderzoeksrapport geeft inzicht in welke mate de jeugd maatschappelijk participeert in Lansingerland en wat de gemeente kan doen om dit te vergroten.

Download

Zelfregie van jongeren in de preventieve jeugdzorg

Auteurs: van Dongen, S., Naber, P., de Haan, N.
Jaar: 2017

Wat is zelfregie? Hoe geef je eigen verantwoordelijkheid en versterk je eigen kracht binnen jeugdzorg? Jeugdplatform Amsterdam vroeg dit aan Kennisportaal KeTJA. Om deze vraag te beantwoorden is een literatuurverkenning uitgevoerd en een raadpleging onder jongeren. Er is met hen o.a. gesproken over: bekendheid en bereikbaarheid van professionals, vertrouwelijkheid en het betrekken van anderen. Ook is gesproken over wat zelfregie versterkt.

Download

“Mijn vader leert bijvoorbeeld dat kinderen blij worden van positiviteit”

Auteurs: Pieper, I. & de Haan, N. m.m.v. Wiersma, M., van Suylen, P. & van der Heijden, I.
Jaar: 2017

Hoe voorkom je kindermishandeling? Dit rapport bevat adviezen van jongeren en ouders met ervaringskennis. Stichting Alexander interviewde hen in opdracht van de UvA. Wat adviseren zij? Voorlichting, signalen goed opvangen en een grote rol voor school. Ouders en jongeren raden vooral aan om er te zijn voor elkaar, rust te brengen als dat nodig is en door te pakken als dat voor de veiligheid van kinderen moet. Lees het rapport en doe er iets mee.

Download

Cliëntinspectie Jeugdhulp

Auteurs: de Haan, N. & Pehlivan, T.
Jaar: 2017

Het handboek Cliëntinspectie Jeugdhulp geeft duidelijke uitleg en praktische handvatten aan professionals die cliënten actief willen betrekken bij goede jeugdhulp. Tijdens een Cliëntinspectie Jeugdhulp doen cliënten zelf onderzoek onder andere cliënten in de jeugdhulp naar de kwaliteit en resultaten van de hulp. Ook kijken ze naar mogelijkheden voor verbetering. Goed geschikt voor jongeren en ouders.
Met dit handboek kan de professional zelfstandig aan de slag. Neem contact op als er behoefte is aan training of andere ondersteuning bij het implementeren van de methode Cliëntinspectie Jeugdhulp.

Download

Q4C Kaartspel

Auteurs: Stichting Alexander, Defence for Children, Stichting Q4C NL
Jaar: 2016

Het Q4C-spel maakt deel uit van een palet aan projecten en producten in Nederland. Alle Q4C-projecten hebben tot doel om aan de hand van de Q4C Kwaliteitsstandaarden kinderen, jongeren en hun ouders als volwaardige partners de kwaliteit van de jeugdhulp mede inhoud en vorm te geven. Dit spel is ontwikkeld samen met jongeren en heeft als doel om al spelend in gesprek te gaan over goede jeugdhulp. Vanaf heden gratis te bestellen!

Bestel

Met sorry maak je dit niet ongedaan

Auteurs: Van Beek, F.
Jaar: 2016

In dit boek komen negen jonge vrouwen aan het woord die in hun jeugd mishandeld, misbruikt of verwaarloosd werden. Zij vertellen hun persoonlijke verhaal over wat er thuis gebeurde, hoe er al dan niet hulp op gang kwam en over hun ervaringen met hulpverlening. Zij geven hun mening en adviezen over wat goede hulp aan mishandelde kinderen inhoudt.

Lees meer Bestel