Publicaties

Bekijk, download en bestel publicaties en producten van Stichting Alexander, zoals rapporten, handige handleidingen, en artikelen over alles wat met jeugd en participatie te maken heeft.

Mis je iets? Neem vooral even contact op met info@st-alexander.nl of 020-6263929.

MCJO – Van meten naar verbeteren

Auteurs: Donkers, A. & Valkestijn, M. (NJi), Carrière, L., Strating, G. & Rutjes, L. (Stichting Alexander)
Jaar: 2017

Dit onderzoeksrapport presenteert de resultaten van een tiental pilots met de Model vragenlijst Cliëntervaring Jeugd en Ouders (MCJO). Dat is een vragenlijst waarmee wordt onderzocht hoe de cliënten de toegankelijkheid en kwaliteit van de voorzieningen ervaren, welk effect ze ervan hebben ondervonden wat betreft het gezond en veilig opgroeien, het groeien naar zelfstandigheid, de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie.

Download

Jong en Actief in Lansingerland

Auteurs: Pehlivan, T., de Haan, N., Dreyer, M. & Van de Klundert, N.
Jaar: 2017

Geef jongeren fysiek en sociaal de ruimte om elkaar vrij te ontmoeten, benader en begeleid hen actief voor flexibele en vrijwillige inzet, neem meningen en ideeën van leerlingen op school serieus en maak gemeente, jeugdbeleid en beleidsmakers zichtbaar voor jongeren. Volgens de jeugd uit Lansingerland zijn dit hun belangrijkste behoeften om meer te participeren. Dit onderzoeksrapport geeft inzicht in welke mate de jeugd maatschappelijk participeert in Lansingerland en wat de gemeente kan doen om dit te vergroten.

Download

Zelfregie van jongeren in de preventieve jeugdzorg

Auteurs: van Dongen, S., Naber, P., de Haan, N.
Jaar: 2017

Wat is zelfregie? Hoe geef je eigen verantwoordelijkheid en versterk je eigen kracht binnen jeugdzorg? Jeugdplatform Amsterdam vroeg dit aan Kennisportaal KeTJA. Om deze vraag te beantwoorden is een literatuurverkenning uitgevoerd en een raadpleging onder jongeren. Er is met hen o.a. gesproken over: bekendheid en bereikbaarheid van professionals, vertrouwelijkheid en het betrekken van anderen. Ook is gesproken over wat zelfregie versterkt.

Download

“Mijn vader leert bijvoorbeeld dat kinderen blij worden van positiviteit”

Auteurs: Pieper, I. & de Haan, N. m.m.v. Wiersma, M., van Suylen, P. & van der Heijden, I.
Jaar: 2017

Hoe voorkom je kindermishandeling? Dit rapport bevat adviezen van jongeren en ouders met ervaringskennis. Stichting Alexander interviewde hen in opdracht van de UvA. Wat adviseren zij? Voorlichting, signalen goed opvangen en een grote rol voor school. Ouders en jongeren raden vooral aan om er te zijn voor elkaar, rust te brengen als dat nodig is en door te pakken als dat voor de veiligheid van kinderen moet. Lees het rapport en doe er iets mee.

Download

Cliëntinspectie Jeugdhulp

Auteurs: de Haan, N. & Pehlivan, T.
Jaar: 2017

Het handboek Cliëntinspectie Jeugdhulp geeft duidelijke uitleg en praktische handvatten aan professionals die cliënten actief willen betrekken bij goede jeugdhulp. Tijdens een Cliëntinspectie Jeugdhulp doen cliënten zelf onderzoek onder andere cliënten in de jeugdhulp naar de kwaliteit en resultaten van de hulp. Ook kijken ze naar mogelijkheden voor verbetering. Goed geschikt voor jongeren en ouders.
Met dit handboek kan de professional zelfstandig aan de slag. Neem contact op als er behoefte is aan training of andere ondersteuning bij het implementeren van de methode Cliëntinspectie Jeugdhulp.

Download

Q4C Kaartspel

Auteurs: Stichting Alexander, Defence for Children, Stichting Q4C NL
Jaar: 2016

Het Q4C-spel maakt deel uit van een palet aan projecten en producten in Nederland. Alle Q4C-projecten hebben tot doel om aan de hand van de Q4C Kwaliteitsstandaarden kinderen, jongeren en hun ouders als volwaardige partners de kwaliteit van de jeugdhulp mede inhoud en vorm te geven. Dit spel is ontwikkeld samen met jongeren en heeft als doel om al spelend in gesprek te gaan over goede jeugdhulp. Vanaf heden gratis te bestellen!

Bestel

Met sorry maak je dit niet ongedaan

Auteurs: Van Beek, F.
Jaar: 2016

In dit boek komen negen jonge vrouwen aan het woord die in hun jeugd mishandeld, misbruikt of verwaarloosd werden. Zij vertellen hun persoonlijke verhaal over wat er thuis gebeurde, hoe er al dan niet hulp op gang kwam en over hun ervaringen met hulpverlening. Zij geven hun mening en adviezen over wat goede hulp aan mishandelde kinderen inhoudt.

Lees meer Bestel

Een opmaat voor een cliëntenfeedbacksysteem in de jeugdzorg

Auteurs: Jurrius, K. & Rutjes, L.
Jaar: 2015

Wat te doen met de mening van de cliënt? In dit artikel introduceren we een theoretisch werkmodel dat een aanzet kan is tot een integraal cliëntenfeedbacksysteem. Er is een groot aanbod van instrumenten waarmee de feedback van cliënten kan worden verzameld, echter zonder dat voldoende duidelijk is waartoe deze instrumenten in samenhang kunnen worden ingezet en wat dat kan opleveren. Dit artikel biedt een duidelijk kader.

Download

Jeugdparticipatie? Die kunnen we nu wel afschaffen.

Auteurs: Rutjes, L. / Clarijs, R.
Jaar: 2015

Het boek Om de jeugd geeft vele ideeën en voorbeelden over de manier waarop de toekomst van de jeugdsector kan worden vormgegeven. In zijn bijdrage aan dit boek, zet Leo Rutjes uiteen waarom we met de komst van de transitie en transformatie jeugdparticipatie wel kunnen afschaffen.

Download Bestel

Wie zijn jouw ouders?

Auteurs: Pehlivan, T. & Wiersma. M. m.m.v. Rutjes, L.
Jaar: 2015

Dit rapport bevat perspectieven van jongeren en kinderen op ouderschap. Kinderen en jongeren zijn aan het woord gelaten uit gezinnen met homoseksuele, lesbische en biseksuele ouders; pleeggezinnen, 1-ouder-gezinnen en stiefgezinnen; adoptiekinderen en donorkinderen. Wat zijn volgens hen kwaliteiten waar goed ouderschap aan moet voldoen? Dit onderzoek is uitgevoerd in voorbereiding op een nieuwe wet op het ouderschap.

Download

Kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk onderzoek

Auteurs: Dedding, C., Jurrius, K., Moonen, X., & Rutjes, L.
Jaar: 2013

Er is steeds meer erkenning voor het belang van het betrekken van kinderen en jongeren in wetenschappelijk onderzoek. Dit boek laat zien hoe dit onderzoek op een wetenschappelijke en ethisch verantwoorde wijze uitgevoerd kan worden. Het gaat over het ontwerpen van onderzoek met jeugd, ethisch verantwoord onderzoek doen en implementatie. Tevens wordt aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden inzichtelijk wat het oplevert.

Bestel

De Kinderrechtenmonitor 2013

Auteurs: Strating, G., & Neijboer, D. m.m.v. Carriere, L., Pennington de Jong, S., & Ruijters, K.
Jaar: 2013

Wat vinden kinderen en jongeren er eigenlijk van? De Kinderrechtenmonitor 2013 is een uitgave van De Kinderombudsman waarbij talrijke Nederlandse onderzoeken op een rij worden gezet waarin de naleving van kinderrechten direct dan wel indirect aan de orde komt. Stichting Alexander heeft de uitkomsten aan groepen kinderen en jongeren voorgelegd, zodat ook de inbreng van deze groep zelf in de monitor mee werd genomen.

Download