Publicaties

Bekijk, download en bestel publicaties en producten van Stichting Alexander, zoals rapporten, handige handleidingen, en artikelen over alles wat met jeugd en participatie te maken heeft.

Mis je iets? Neem vooral even contact op met info@st-alexander.nl of 020-6263929.

Uit de spagaat!

Auteurs: Jurrius, K.
Jaar: 2012

Dit boek werkt toe naar een kwaliteitsraamwerk voor Participatief Jongeren Onderzoek (PJO). Kitty Jurrius is lang werkzaam geweest bij Stichting Alexander, uiteindelijk als codirecteur. In haar proefschrift beschrijft ze onderzoek naar de kwaliteit van participatief jongerenonderzoek (PJO) en de ontwikkeling van een kwaliteitsraamwerk voor de methode. PJO is onderzoek waarbij jongeren als onderzoekers worden betrokken. Naast het raamwerk staan in het boek drie kwaliteitsinstrumenten.

Download

Toolkit Jeugdparticipatie

Auteurs: Bauer, J., & Rutjes, L. m.m.v. van der Gaag, R., & Mak, J.
Jaar: 2012

In deze Toolkit worden 32 verschillende methoden (tools) gepresenteerd. Er is een keuze gemaakt voor deze methoden, omdat ze hun succes in de afgelopen jaren hebben bewezen. Er is op het gebied van jongerenparticipatie nog meer mogelijk. Zo kunnen sommige methoden bijvoorbeeld in een traject in combinatie ingezet worden. De methoden worden kort en bondig omschreven en elke methode wordt toegelicht met een praktijkvoorbeeld.

Download

Opgroenen in de wijk

Auteurs: Pehlivan, T., & Uzozie, A., m.m.v. Neijboer, D., Rutjes, L., Strating, G., & Veer, P.
Jaar: 2012

Dit is een interactieve methode voor groene wijkontwikkeling. Hoe zorgen jongeren samen met gemeente en lokale organisaties ervoor dat jongeren een eigen plek (of eigen plekken) hebben in de openbare ruimte? In dit handboek maak je kennis met een methode voor actieve en vrijwillige inzet van jongeren bij het ontwerpen van groene buitenruimten in stadswijken. Het is geschreven voor jeugdprofessionals, vrijwilligers en beleidsmakers.

Download

Wijk Talenten Team

Auteurs: Uzozie, A., & Pehlivan, T. m.m.v. Bauer, J., Rutjes, L., & Sarti, A.
Jaar: 2012

Dit is een interactieve methode voor wijkontwikkeling, door en met jongeren. Hoe zorg je voor een leefbare wijk, met optimale mogelijkheden voor de jeugd? Een wijk waarin burgers onderling betrokken zijn en verantwoordelijkheid delen voor het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. Deze vragen hebben geleid tot het opzetten van het project WijkTalentenTeam. In dit handboek komen methode en praktijk samen op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in een zestal pilots.

Download

Kinderparticipatie in Nederland

Auteurs: Strating, G., Von der Assen, N., Couperus, I., Jurrius, K., Mak, J., Neijboer, D., Pehlivan, T., Rutjes, L., Schalkers, I., Sarti, A., & Uzozie, A.
Jaar: 2011

Stichting Alexander heeft samen met enkele coauteurs deze essaybundel van praktijkvoorbeelden samengesteld. Elk voorbeeld staat eigenlijk op zichzelf, maar bij elkaar geeft het ook een inkijk in de state of art van kinderparticipatie in Nederland. Het laat zien wat er zoal plaatsvindt, wat mogelijk is, maar ook hoe ingewikkeld het is voor de professional om de onderkenning van het belang van kinderparticipatie om te zetten in handelen.

Download

Als ik de onderzoeker was… – Kinderen over ethiek in onderzoek

Auteurs: Jurrius, K., Sarti, A., Strating, G., & Uzozie, A.
Jaar: 2012

In deze brochure bieden we een aantal concrete handvatten om ethische vraagstukken binnen sociaal wetenschappelijk onderzoek het hoofd te bieden. Er zijn niet altijd panklare oplossingen. Maar het gesprek over ethiek vormt een goed begin. Tussen onderzoekers, maar ook vooral tussen onderzoekers en kinderen.

Download

Kwaliteitsstandaarden Jeugdzorg Q4C

Auteurs: Van Beek, F., & Rutjes, L. m.m.v. Blaak, M., Meerdink, J ., & Sarti, A.
Jaar: 2009

‘Criteria bedenken is niet zo moeilijk, de vraag is hoe je jeugdzorg zover krijgt dat ze eraan voldoen.’

In dit boek is de kwaliteit van de zorg voor jeugdigen die uit huis geplaatst zijn, beschreven vanuit het perspectief van die jongeren. Het is geschreven voor iedereen die betrokken is bij de zorg voor jeugdigen, op beleidsniveau en op uitvoerend niveau.

Bestel