Publicaties

Bekijk, download en bestel publicaties en producten van Stichting Alexander, zoals rapporten, handige handleidingen, en artikelen over alles wat met jeugd en participatie te maken heeft.

Mis je iets? Neem vooral even contact op met info@st-alexander.nl of 020-6263929.

Met sorry maak je dit niet ongedaan

Auteurs: Van Beek, F.
Jaar: 2016

In dit boek komen negen jonge vrouwen aan het woord die in hun jeugd mishandeld, misbruikt of verwaarloosd werden. Zij vertellen hun persoonlijke verhaal over wat er thuis gebeurde, hoe er al dan niet hulp op gang kwam en over hun ervaringen met hulpverlening. Zij geven hun mening en adviezen over wat goede hulp aan mishandelde kinderen inhoudt.

Lees meer Bestel

Een opmaat voor een cliëntenfeedbacksysteem in de jeugdzorg

Auteurs: Jurrius, K. & Rutjes, L.
Jaar: 2015

Wat te doen met de mening van de cliënt? In dit artikel introduceren we een theoretisch werkmodel dat een aanzet kan is tot een integraal cliëntenfeedbacksysteem. Er is een groot aanbod van instrumenten waarmee de feedback van cliënten kan worden verzameld, echter zonder dat voldoende duidelijk is waartoe deze instrumenten in samenhang kunnen worden ingezet en wat dat kan opleveren. Dit artikel biedt een duidelijk kader.

Download

Jeugdparticipatie? Die kunnen we nu wel afschaffen.

Auteurs: Rutjes, L. / Clarijs, R.
Jaar: 2015

Het boek Om de jeugd geeft vele ideeën en voorbeelden over de manier waarop de toekomst van de jeugdsector kan worden vormgegeven. In zijn bijdrage aan dit boek, zet Leo Rutjes uiteen waarom we met de komst van de transitie en transformatie jeugdparticipatie wel kunnen afschaffen.

Download Bestel

Wie zijn jouw ouders?

Auteurs: Pehlivan, T. & Wiersma. M. m.m.v. Rutjes, L.
Jaar: 2015

Dit rapport bevat perspectieven van jongeren en kinderen op ouderschap. Kinderen en jongeren zijn aan het woord gelaten uit gezinnen met homoseksuele, lesbische en biseksuele ouders; pleeggezinnen, 1-ouder-gezinnen en stiefgezinnen; adoptiekinderen en donorkinderen. Wat zijn volgens hen kwaliteiten waar goed ouderschap aan moet voldoen? Dit onderzoek is uitgevoerd in voorbereiding op een nieuwe wet op het ouderschap.

Download

Kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk onderzoek

Auteurs: Dedding, C., Jurrius, K., Moonen, X., & Rutjes, L.
Jaar: 2013

Er is steeds meer erkenning voor het belang van het betrekken van kinderen en jongeren in wetenschappelijk onderzoek. Dit boek laat zien hoe dit onderzoek op een wetenschappelijke en ethisch verantwoorde wijze uitgevoerd kan worden. Het gaat over het ontwerpen van onderzoek met jeugd, ethisch verantwoord onderzoek doen en implementatie. Tevens wordt aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden inzichtelijk wat het oplevert.

Bestel

De Kinderrechtenmonitor 2013

Auteurs: Strating, G., & Neijboer, D. m.m.v. Carriere, L., Pennington de Jong, S., & Ruijters, K.
Jaar: 2013

Wat vinden kinderen en jongeren er eigenlijk van? De Kinderrechtenmonitor 2013 is een uitgave van De Kinderombudsman waarbij talrijke Nederlandse onderzoeken op een rij worden gezet waarin de naleving van kinderrechten direct dan wel indirect aan de orde komt. Stichting Alexander heeft de uitkomsten aan groepen kinderen en jongeren voorgelegd, zodat ook de inbreng van deze groep zelf in de monitor mee werd genomen.

Download

Nooit meer zo alleen

Auteurs: Singer, E., Uzozie, A., & Zeijlmans, K.
Jaar: 2012

Hoe ervaren pleegkinderen de eerste periode in een nieuw pleeggezin? Universiteit van Amsterdam en Stichting Alexander hebben dit onderzocht.

Bijzonder is het perspectief van de pleegkinderen en de eigen kinderen van pleegouders. Uit dit onderzoek blijkt dat hun stemmen nog weinig gehoor vinden, terwijl ze van grote invloed zijn op het succes van de plaatsing.

Download

Toolkit participatieve video

Auteurs: Ivet Pieper
Jaar: 2012

Deze toolkit is voor docenten in het speciaal voortgezet onderwijs die werken met dove en slechthorende leerlingen. In de toolkit vindt u handvatten voor het opzetten van een project
waarin leerlingen zelf filmpjes maken over wat zijzelf belangrijk vinden. Dat noemen we participatieve video (PV).

De toolkit is praktisch en concreet, met in de praktijk bewezen creatieve en actieve activiteiten.

 

Download

Uit de spagaat!

Auteurs: Jurrius, K.
Jaar: 2012

Dit boek werkt toe naar een kwaliteitsraamwerk voor Participatief Jongeren Onderzoek (PJO). Kitty Jurrius is lang werkzaam geweest bij Stichting Alexander, uiteindelijk als codirecteur. In haar proefschrift beschrijft ze onderzoek naar de kwaliteit van participatief jongerenonderzoek (PJO) en de ontwikkeling van een kwaliteitsraamwerk voor de methode. PJO is onderzoek waarbij jongeren als onderzoekers worden betrokken. Naast het raamwerk staan in het boek drie kwaliteitsinstrumenten.

Download

Toolkit Jeugdparticipatie

Auteurs: Bauer, J., & Rutjes, L. m.m.v. van der Gaag, R., & Mak, J.
Jaar: 2012

In deze Toolkit worden 32 verschillende methoden (tools) gepresenteerd. Er is een keuze gemaakt voor deze methoden, omdat ze hun succes in de afgelopen jaren hebben bewezen. Er is op het gebied van jongerenparticipatie nog meer mogelijk. Zo kunnen sommige methoden bijvoorbeeld in een traject in combinatie ingezet worden. De methoden worden kort en bondig omschreven en elke methode wordt toegelicht met een praktijkvoorbeeld.

Download

Opgroenen in de wijk

Auteurs: Pehlivan, T., & Uzozie, A., m.m.v. Neijboer, D., Rutjes, L., Strating, G., & Veer, P.
Jaar: 2012

Dit is een interactieve methode voor groene wijkontwikkeling. Hoe zorgen jongeren samen met gemeente en lokale organisaties ervoor dat jongeren een eigen plek (of eigen plekken) hebben in de openbare ruimte? In dit handboek maak je kennis met een methode voor actieve en vrijwillige inzet van jongeren bij het ontwerpen van groene buitenruimten in stadswijken. Het is geschreven voor jeugdprofessionals, vrijwilligers en beleidsmakers.

Download

Wijk Talenten Team

Auteurs: Uzozie, A., & Pehlivan, T. m.m.v. Bauer, J., Rutjes, L., & Sarti, A.
Jaar: 2012

Dit is een interactieve methode voor wijkontwikkeling, door en met jongeren. Hoe zorg je voor een leefbare wijk, met optimale mogelijkheden voor de jeugd? Een wijk waarin burgers onderling betrokken zijn en verantwoordelijkheid delen voor het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. Deze vragen hebben geleid tot het opzetten van het project WijkTalentenTeam. In dit handboek komen methode en praktijk samen op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in een zestal pilots.

Download