Actueel - Leefwereld van jongeren

GGD Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen

In 2022 hebben bijna 70.000 jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar de vragenlijst van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 ingevuld. De resultaten van de monitor maken duidelijk dat de mentale gezondheid van deze doelgroep aandacht […]

Toolkit inclusieve jongerenparticipatie

Het gesprek over inclusie, diversiteit en gelijkwaardigheid is volop gaande in de media, bij organisaties en onder jongeren. Maar waar hebben we het dan over, en hoe verhoudt zich dat tot participatie? In opdracht van het European Year of Youth […]

Kunstonderwijs maak je samen

Kunstonderwijs is een rijke oefenplaats om eigen verlangens te verkennen en te onderzoeken hoe daar mee om te gaan. Door leerlingen verantwoordelijkheid te geven voor de totstandkoming van onderwijs, inclusief de daarbij behorende keuzes, versterken we deze oefenplaats. In opdracht […]