Actueel - Leefwereld van jongeren

Onderzoek naar uitgaansgelegenheden voor jongeren in Weesp

In 2021 constateerde de voormalige gemeenteraad van Weesp dat er onvoldoende uitgaansmogelijkheden zijn voor jongeren in Weesp. Als reactie hierop heeft de Weesper Vereniging voorgesteld om onderzoek uit te voeren naar de ervaringen en wensen met betrekking tot uitgaan, waarbij […]

Als je vroegtijdig schoolverlaat.

In Amsterdam verlaten jaarlijks ongeveer 1200 jongeren voortijdig school. Het Jongerenpunt van de Gemeente Amsterdam heeft de taak om deze jongeren op te sporen, een passend aanbod te doen en hen te begeleiden naar school, werk, of hulpverlening. Echter, slechts […]

Verbetering van Cliëntenparticipatie bij Jeugdteam Zaanstad

Om te komen tot een vorm van cliëntenparticipatie die past bij de organisatie én bij de cliënten wordt in stapjes toegewerkt naar een plan voor cliëntenparticipatie. De input van cliënten, medewerkers en management staat centraal: wat vinden zij belangrijk, welke […]