Actueel - Onderwijs

Als je vroegtijdig school verlaat

Als Amsterdamse jongeren voortijdig school verlaten, kunnen zij door het Jongerenpunt Amsterdam begeleid worden (terug) naar school of passend werk. De gemeente Amsterdam heeft Stichting Alexander gevraagd te onderzoeken hoe het Jongerenpunt voortijd schoolverlaters beter kan bereiken en begeleiden. Projectdoelstelling […]

Informatie en steun bij passend onderwijs

Aan welke informatie en steun hebben leerlingen eigenlijk behoefte als zij te maken krijgen met passend onderwijs? Om een steun- en informatiepunt te kunnen ontwikkelen dat aansluit op wat leerlingen zelf willen en nodig hebben doet Stichting Alexander onderzoek naar […]

Kunstonderwijs maak je samen

Kunstonderwijs is een rijke oefenplaats om eigen verlangens te verkennen en te onderzoeken hoe daar mee om te gaan. Door leerlingen verantwoordelijkheid te geven voor de totstandkoming van onderwijs, inclusief de daarbij behorende keuzes, versterken we deze oefenplaats. In opdracht […]

Workshops

Nieuwe kennis, contacten en inspiratie? Stichting Alexander verzorgt workshops om professionals uit het jeugdveld kennis te laten maken met onze methoden voor participatief jeugdonderzoek. Ben je jeugdonderzoeker, leraar, docent, jongerenwerker, jeugdhulpverlener of beleidsmaker? Werk je met of voor kinderen of […]