Actueel - Onderwijs

Als je vroegtijdig schoolverlaat.

In Amsterdam verlaten jaarlijks ongeveer 1200 jongeren voortijdig school. Het Jongerenpunt van de Gemeente Amsterdam heeft de taak om deze jongeren op te sporen, een passend aanbod te doen en hen te begeleiden naar school, werk, of hulpverlening. Echter, slechts […]

Advies van jongeren aan GGD Gezondheidsmonitor Jeugd   

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de gezondheid, welzijn en leefstijl van middelbare scholieren. GGD GHOR Nederland wil de Gezondheidsmonitor Jeugd beter afstemmen op de doelgroep, met name door jongeren te betrekken bij de inhoud, opzet, communicatie en uitvoering van […]

Jeugdplatform doet onderzoek

Jeugdplatform Amsterdam (JPA) is een adviesorgaan voor gemeente Amsterdam dat gevraagd en ongevraagd advies geeft over jeugdhulp en passend onderwijs. Het bestaat o.a. uit een adviesgroep van jongeren en ouders die ervaring heeft met het jeugdstelsel. JPA is partner in […]