Publicaties

Bekijk, download en bestel publicaties en producten van Stichting Alexander, zoals rapporten, handige handleidingen, en artikelen over alles wat met jeugd en participatie te maken heeft.

Mis je iets? Neem vooral even contact op met info@st-alexander.nl of 020-6263929.

Kinderrechtenscan Amsterdam

Auteurs: Kinderombudsman Amsterdam
Jaar: 2020

De Kinderombudsman van Amsterdam heeft in 2019 een eerste kinderrechtenscan gemaakt, op basis van gesprekken met meer dan 100 kinderen. Stichting Alexander ondersteunde hierbij.

Uit de scan blijkt dat het met kinderen en hun rechten in Amsterdam best goed gaat, maar dat het nog te vaak schuurt aan de randen. Denk hierbij aan kinderen in armoede  of die in onveilige straat- en  thuissituaties opgroeien. Kinderen willen ook meer informatie en inspraak.

Download

Filmpje – Transformatiedoelen uitgelegd aan jongeren

Auteurs: Stichting Alexander (i.o.v. TNO)
Jaar: 2019

“Transformatiedoelen? Heb ik daar iets mee te maken?” Demy zal niet de enige jongere zijn voor wie deze doelen een ver-van-haar-bed-show zijn. Jammer, want zij hebben daar juist heel veel mee te maken. Het is namelijk de basis waar alle hulp die zij krijgen op gebaseerd is. Hoe kunnen deze doelen bekender en begrijpelijker worden? Met die vraag is een groep jongeren en ouders aan de slag gegaan. En dit filmpje is daar het resultaat van.

Download

De toekomst van het cliënttevredenheidsonderzoek

Auteurs: Carriere, L., Strating, G., Ogaeri, A. & Rutjes, L.
Jaar: 2019

In dit artikel zetten we uiteen hoe de verschillende betrokkenen (professionals, jongeren, ouders) denken over de huidige vormen van cliënttevredenheidsonderzoek en doen we een voorzet voor op welke punten het cliënttevredenheidsonderzoek aangepast zou moeten worden. Bestaande vormen van cliënttevredenheidsonderzoek sluiten onvoldoende aan.

Download

Goed onderwijs ondenkbaar zonder inbreng van leerlingen

Auteurs: De Wit, C.
Jaar: 2019

Oud-Stichting Alexander bestuurslid Cees de Wit presenteert hier zijn visie op het participeren van leerlingen in het onderwijs. Dit komt zijns inziens maar matig uit de verf, terwijl er voldoende aanwijzingen zijn dat een actievere rol van leerlingen zeer positieve effecten kan hebben. Je leest het in dit uitgebreide essay.

Download

Het is niet stoer

Auteurs: Van Beek, F.
Jaar: 2019

Het is niet stoer gaat over de gevolgen van kindermishandeling voor jongens en mannen. Fiet van Beek voerde openhartige gesprekken met mannen in verschillende levensfasen. Die beschreven wat er met hen gebeurd is en wat dat betekent voor het leven dat zij nu leiden. Mannen die als kind mishandeld zijn praten daar zelden over. Schaamte en de angst niet geloofd te worden spelen daarbij een rol. Eén luisterend oor, één iemand die te vertrouwen is, kan voldoende zijn om het zwijgen te doorbreken. En hoe eerder dat gebeurt, hoe beter.

 

Lees meer Bestel

De Hulpmap

Auteurs: Stichting Alexander & Kuseema
Jaar: 2018

Om jongeren een steuntje in de rug te geven bij het stellen van vragen tijdens gesprekken met begeleiders, heeft Stichting Alexander samen Kuseema en samen met jongeren de HULPMAP gemaakt. Het zijn vragen die jongeren helpen om zo’n gesprek meer eigen te maken. De vragen zijn bedacht door een aantal jongeren die zelf jeugdhulp ontvangen.

Download

Jeugd actief in onderzoek en beleid

Auteurs: Ivet Pieper
Jaar: 2018

In dit artikel gaan vier directeuren geanimeerd met elkaar in gesprek over 25 jaar Stichting Alexander.

Onderzoek doen vanuit de erkenning dat jongeren in een context leven, op school of in hun peer group, en uitgaan van hun kracht en niet alleen van zorgen en problemen. Vanuit deze visie vond Stichting Alexander 25 jaar geleden haar oorsprong. De drive en deze kernwaarden zijn anno 2018 onveranderd gebleven.

Download

LEAP Magazine

Jaar: 2018

In dit online magazine lees je hoe participatie bijdraagt aan bescherming van jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt of risico lopen, de kracht van effectieve methodes, hoe om te gaan met risico’s en het belang van het bespreekbaar maken van seksualiteit als voorwaarde voor participatie. Dit naar aanleiding van het Europese LEAP- project waar Stichting Alexander aan meewerkte.

Download

Participatie van jongeren in het onderwijs, vanzelfsprekend toch?!

Auteurs: Strating, G. & De Wit, C.
Jaar: 2018

In dit artikel wordt een visie neergelegd over de ontwikkeling en het leren van jongeren, over school als gemeenschap en over de bedoeling van onderwijs. De auteurs pleiten voor een brede benadering van participatie  waarin het een grondkenmerk is van ontwikkeling en leren, en inspraak en medezeggenschap meer zijn dan de leerlingenraad.

Download

Principes en richtlijnen

Voor het versterken van participatie van jeugd in onderzoek, praktijk en beleid
Auteurs: K. D’Arcy, Warrington, C., Cody, C. in collaboration with Stichting Alexander
Jaar: 2018

Dit engelstalige document bevat principes en richtlijnen voor het begeleiden van participatieve projecten met kinderen en jongeren in onderzoek, beleid en praktijk. Het is in samenwerking met University of Bedfordshire en Stichting Alexander ontwikkeld.

De principes en richtlijnen lenen zich voor verschillende contexten en doelgroepen. Het is praktisch, uitnodigt uit tot een reflexive houding, met voorbeeldvragen die professionals zichzelf kunnen stellen.

 

Download

Eerste evaluatie Jeugdwet

Auteurs: Pehlivan, T., Rutjes, L. et al.
Jaar: 2018

In 2017 is de Jeugdwet geëvalueerd. Deze evaluatie laat zien dat de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet is gerealiseerd. De evaluatie levert een agenda op voor een gezamenlijke aanpak door gemeenten, zorgaanbieders en cliënten om de transformatie verder te brengen, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid.

Het deelonderzoek naar de ervaringen en perspectieven van cliënten is uitgevoerd door onderzoekers van Stichting Alexander en het Sociaal Cultureel Planbureau.

Download

Q4C Cliënten actief met de kwaliteit van zorg

Auteurs: Rutjes, L. & Sarti, A.
Jaar: 2017

Dit boek geeft inzicht in de perspectieven van kinderen, jongeren en ouders die met jeugdzorg te maken hebben. Het biedt inspiratie om samen met cliënten te werken aan de verbetering van de kwaliteit van zorg. Het boek laat zien wat de Q4C-Kwaliteitsstandaarden in de praktijk betekenen: implementatie, relatie met kwaliteitszorg en het beleid in instellingen.

Bestel