Publicaties

Bekijk, download en bestel publicaties en producten van Stichting Alexander, zoals rapporten, handige handleidingen, en artikelen over alles wat met jeugd en participatie te maken heeft.

Mis je iets? Neem vooral even contact op met info@st-alexander.nl of 020-6263929.

JA! Maar hoe?

Een participatief studentenonderzoek naar de invloed van jongeren binnen en op de jeugdhulp
Auteurs: A. Thijssen, J. van der Avoort
Jaar: 2021

Als onderdeel van het project STROOM-Op is door twee studenten onder begeleiding van Stichting Alexander participatief onderzoek uitgevoerd.

De vraagstelling van dit onderzoek is:
“Op welke manier draagt inzet van ervaringsdeskundigheid en jongerenparticipatie eraan bij dat jongeren een gelijkwaardige en vanzelfsprekende samenwerkingspartner worden op verschillende systeemniveaus (van individueel hulptraject tot beleidsbeïnvloeding bij de Rijksoverheid)?”

Nieuwsgierig?

Download

En? Laat jij je vaccineren?

Perspectieven, motivaties en behoeften van jongvolwassenen ten aanzien van vaccineren tegen COVID-19
Auteurs: Strating, G., Van den Berg, N., Yusuf, M., Tijburg, C., Ommering, F., Hof, T.
Jaar: 2021

Dit rapport biedt inzicht in hoe jongvolwassenen denken over het al dan niet laten vaccineren tegen COVID-19, en welke overwegingen en knelpunten daarin een rol spelen. Daarbij hebben de jongvolwassenen die hebben deelgenomen tal van adviezen gegeven aan GGD GHOR Nederland en relevante partnerorganisaties.

Download

Gelijkwaardig, eigen en wijs

Jongeren aan het woord over ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg
Auteurs: Pieper, I., Boote, M., Udo, N.
Jaar: 2021

Dit is echt participatief onderzoek: getrainde jongeren hebben 21 andere jongeren geinterviewd over inzet ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp. Het heeft inzichten opgeleverd over de positie en definitie van inzet ervaringsdeskundigheid, maar ook wat het jongeren oplevert en een stevig lijstje knelpunten.

Download

Relevante publicaties van onze bestuursleden

Auteurs: Bestuur Stichting Alexander

Ons bestuur heeft ook een aantal interessante publicaties op rij gezet. Ieder vanuit hun eigen discipline, maar zeker relevant voor ons werkveld.

Lees meer

MDt publicaties & producten

Jaar: 2020

Als sluitstuk van de proeftuin MET, maar tevens als onderlegger voor de recent gestarte MDt-projecten en nieuwe plannen, hebben we De Methode, gids voor het participatief werken met kwetsbare jongeren in hun Maatschappelijke Diensttijd geschreven. In deze gids worden enkele onderliggende documenten genoemd welke hieronder te downloaden zijn.

Lees meer

De METhode

Auteurs: Pehlivan, T. & L. Rutjes (redactie)
Jaar: 2020

Deze gids is speciaal voor (toekomstige) begeleiders van kwetsbare jongeren die een Maatschappelijke Diensttijd doen. De METhode biedt handvatten voor het scheppen van een veilige, rijke en leerzame omgeving waarin jongeren zich willen en kunnen ontwikkelen, vanuit een heldere visie op self-empowerment van jongeren.

Download Bestel

Jeugdparticipatie – 25 vuistregels

Auteurs: Team en bestuur Stichting Alexander
Jaar: 2020

Jeugdparticipatie, hoe doe je dat eigenlijk? In dit handzame boekje vind je 25 vuistregels geschreven ter gelegenheid van 25 jaar Stichting Alexander. Jongeren komen aan het woord, er is aandacht voor de kinderrechten, voor participatief onderzoek, en een duidelijk visie dat duurzame participatie leidt tot echte invloed van jeugd.

Download Bestel

Geluk onder Druk?

Auteurs: Kleinjan, M., Pieper, I., Stevens, G., Van de Klundert, N., Rombouts, M., Boer, M. & Lammers, J.
Jaar: 2020

75% van de Nederlandse jongeren floreert. Dat betekent dat ze meestal positief zijn en dat ze hun leven zinvol vinden. Het rapport “Geluk onder Druk?” geeft naast landelijke cijfers ook een kwalitatieve inkijk in hun de mentale belevingswereld. Waarvan zitten ze goed in hun vel? En wat houdt ze ‘s nachts wakker? Wat doen ze als het niet zo goed gaat? Stichting Alexander stelde ze de vraag.

Lees meer

Kinderrechtenscan Amsterdam

Auteurs: Kinderombudsman Amsterdam
Jaar: 2020

De Kinderombudsman van Amsterdam heeft in 2019 een eerste kinderrechtenscan gemaakt, op basis van gesprekken met meer dan 100 kinderen. Stichting Alexander ondersteunde hierbij.

Uit de scan blijkt dat het met kinderen en hun rechten in Amsterdam best goed gaat, maar dat het nog te vaak schuurt aan de randen. Denk hierbij aan kinderen in armoede  of die in onveilige straat- en  thuissituaties opgroeien. Kinderen willen ook meer informatie en inspraak.

Download

Filmpje – Transformatiedoelen uitgelegd aan jongeren

Auteurs: Stichting Alexander (i.o.v. TNO)
Jaar: 2019

“Transformatiedoelen? Heb ik daar iets mee te maken?” Demy zal niet de enige jongere zijn voor wie deze doelen een ver-van-haar-bed-show zijn. Jammer, want zij hebben daar juist heel veel mee te maken. Het is namelijk de basis waar alle hulp die zij krijgen op gebaseerd is. Hoe kunnen deze doelen bekender en begrijpelijker worden? Met die vraag is een groep jongeren en ouders aan de slag gegaan. En dit filmpje is daar het resultaat van.

Download

De toekomst van het cliënttevredenheidsonderzoek

Auteurs: Carriere, L., Strating, G., Ogaeri, A. & Rutjes, L.
Jaar: 2019

In dit artikel zetten we uiteen hoe de verschillende betrokkenen (professionals, jongeren, ouders) denken over de huidige vormen van cliënttevredenheidsonderzoek en doen we een voorzet voor op welke punten het cliënttevredenheidsonderzoek aangepast zou moeten worden. Bestaande vormen van cliënttevredenheidsonderzoek sluiten onvoldoende aan.

Download

Goed onderwijs ondenkbaar zonder inbreng van leerlingen

Auteurs: De Wit, C.
Jaar: 2019

Oud-Stichting Alexander bestuurslid Cees de Wit presenteert hier zijn visie op het participeren van leerlingen in het onderwijs. Dit komt zijns inziens maar matig uit de verf, terwijl er voldoende aanwijzingen zijn dat een actievere rol van leerlingen zeer positieve effecten kan hebben. Je leest het in dit uitgebreide essay.

Download