Actueel - Jeugdhulp

Verbetering van Cliëntenparticipatie bij Jeugdteam Zaanstad

Om te komen tot een vorm van cliëntenparticipatie die past bij de organisatie én bij de cliënten wordt in stapjes toegewerkt naar een plan voor cliëntenparticipatie. De input van cliënten, medewerkers en management staat centraal: wat vinden zij belangrijk, welke […]

Doen wat werkt voor kinderen in de jeugdhulp 

Het Doing What Works for Children consortium is opgericht als een multidisciplinair samenwerkingsverband om de Jeugdzorg in Nederland te verbeteren. Het consortium brengt verschillende organisaties en experts samen en richt zich op het ondersteunen van professionals in de Jeugdzorg om […]

Jeugdplatform doet onderzoek

Jeugdplatform Amsterdam (JPA) is een adviesorgaan voor gemeente Amsterdam dat gevraagd en ongevraagd advies geeft over jeugdhulp en passend onderwijs. Het bestaat o.a. uit een adviesgroep van jongeren en ouders die ervaring heeft met het jeugdstelsel. JPA is partner in […]