Actueel - Projectnieuws

Als je voortijdig school verlaat

Jaarlijks zijn er ongeveer 1200 schoolverlaters in Amsterdam. Deze jongeren worden tot hun 23elevensjaar opgespoord, gemonitord en wanneer bereikt begeleid terug naar school, werk of (schuld) hulpverlening. Het Jongerenpunt van de Gemeente Amsterdam heeft de wettelijke taak om jongeren zonder […]

Hoe bevorder je veranderkracht bij jongeren?

In het project ‘Agency arrangeren; hoe dan?’ namen onderzoekers van Stichting Alexander, het Verwey-Jonker Instituut, de Hogeschool van Amsterdam, en de Universiteit van Amsterdam verschillende praktijkorganisaties onder de loep: wat doen zij om de veranderkracht van jongeren te bevorderen?  De […]

Parel Prijs van ZonMw: Jeugd

We hebben met het onderzoeksconsortium ‘Samen de handen ineen voor een multiprobleem’ de Parel Prijs van ZonMw: Jeugd gewonnen! Onder meer Els Evenboer en Bert Wienen van Hogeschool Windesheim hebben samen met NHL Stenden Hogeschool, Fontys University of Applied Sciences, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, UMCG research, Stichting Alexander en Nederlands Jeugdinstituut aan […]

Co-creatie zodat jongeren meer bewegen in de openbare ruimte

Stichting Alexander is praktijkpartner in twee grote Europese consortia die co-creatie inzetten als manier om jongeren meer aan het bewegen te krijgen in de openbare ruimte. We werken hierin nauw samen met de onderzoekslijn Child & Adolescent Public health Research […]

Cliëntparticipatie in Zaanstad

Hoe geven we cliëntenparticipatie goed vorm in onze organisatie? Stichting Jeugdteam Zaanstad kwam bij ons met deze vraag. En daar gaan we natuurlijk graag mee aan de slag. Met de opbrengsten van de cliëntenparticipatie wil Jeugdteam Zaanstad in kaart brengen hoe jongeren […]

Nieuw rapport: Jongeren hebben ondersteuning nodig na coronatijd

Ons kwalitatief onderzoek naar hoe jongvolwassenen hun gezondheid beleefden tijdens en na coronatijd is gepubliceerd. In Terug naar ‘normaal’: hoe doe je dat? lees je dat van de 56 jongvolwassenen die deelnamen aan de (groeps)interviews, vrijwel iedereen aangaf dat zij […]