Actueel - Projectnieuws

Cliëntparticipatie in Zaanstad

Hoe geven we cliëntenparticipatie goed vorm in onze organisatie? Stichting Jeugdteam Zaanstad kwam bij ons met deze vraag. En daar gaan we natuurlijk graag mee aan de slag. Met de opbrengsten van de cliëntenparticipatie wil Jeugdteam Zaanstad in kaart brengen hoe jongeren […]

Nieuw rapport: Jongeren hebben ondersteuning nodig na coronatijd

Ons kwalitatief onderzoek naar hoe jongvolwassenen hun gezondheid beleefden tijdens en na coronatijd is gepubliceerd. In Terug naar ‘normaal’: hoe doe je dat? lees je dat van de 56 jongvolwassenen die deelnamen aan de (groeps)interviews, vrijwel iedereen aangaf dat zij […]

Nieuw rapport: invloed van jeugd op klimaatbeleid

Jongeren spreken niet meer van klimaatverandering, maar van een klimaatcrisis. Het is een enorm actueel en urgent thema, juist ook onder jongeren. “De drang om invloed uit te oefenen is ook opvallend groot, we zien dat jongeren zelfs met tegenlagen […]

Wij verhuizen 1 mei (en blijven op dezelfde plek)

Stichting Alexander heeft een nieuw adres: Herenmarkt 93a, 1013 EC, Amsterdam. Dat is op dezelfde fijne zolder van het West Indisch Huis, alleen dan een tikje knusser en aan de oostkant van het gebouw. We werken veel meer thuis, hybride […]

Publicatie: Invloed van jeugd op klimaatbeleid

“Het is wel heel stressvol want je ziet de aarde naar de klote gaan en je merkt dat je in je eentje er te weinig aan kan doen. Maar het is wel hoopvol dat je bij organisaties als […] mensen […]

GESLOTEN | Kwalitafief behoefteonderzoek

Waar ligt de behoefte onder jongeren qua steun en informatie ten aanzien van passend onderwijs? Om ervaringen van zowel jongeren met als zonder ervaringskennis op dit thema, hun behoeftes en wensen te leren kennen, voert Stichting Alexander onderzoek uit. Dit […]