Actueel - Projectnieuws

Nieuw onderwijskansenbeleid: IJsselstein werkt samen met de jeugd

Gemeente IJsselstein staat komend jaar voor een belangrijke opdracht, namelijk het maken van een nieuw onderwijskansenbeleid. Samen met onderwijs, opvang en maatschappelijke partners zijn de eerste stappen hierin al gezet. De volgende stap is om in gesprek te gaan met […]

Als je voortijdig school verlaat

Jaarlijks zijn er ongeveer 1200 schoolverlaters in Amsterdam. Deze jongeren worden tot hun 23elevensjaar opgespoord, gemonitord en wanneer bereikt begeleid terug naar school, werk of (schuld) hulpverlening. Het Jongerenpunt van de Gemeente Amsterdam heeft de wettelijke taak om jongeren zonder […]

Hoe bevorder je veranderkracht bij jongeren?

In het project ‘Agency arrangeren; hoe dan?’ namen onderzoekers van Stichting Alexander, het Verwey-Jonker Instituut, de Hogeschool van Amsterdam, en de Universiteit van Amsterdam verschillende praktijkorganisaties onder de loep: wat doen zij om de veranderkracht van jongeren te bevorderen?  De […]

Parel Prijs van ZonMw: Jeugd

We hebben met het onderzoeksconsortium ‘Samen de handen ineen voor een multiprobleem’ de Parel Prijs van ZonMw: Jeugd gewonnen! Onder meer Els Evenboer en Bert Wienen van Hogeschool Windesheim hebben samen met NHL Stenden Hogeschool, Fontys University of Applied Sciences, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, UMCG research, Stichting Alexander en Nederlands Jeugdinstituut aan […]