Actueel

Als je voortijdig school verlaat

Jaarlijks zijn er ongeveer 1200 schoolverlaters in Amsterdam. Deze jongeren worden tot hun 23elevensjaar opgespoord, gemonitord en wanneer bereikt begeleid terug naar school, werk of (schuld) hulpverlening. Het Jongerenpunt van de Gemeente Amsterdam heeft de wettelijke taak om jongeren zonder […]

De stem van jongeren over het klimaat: doe er wat mee!

Stichting Alexander wil zich de komende tijd meer bezighouden met de impact van klimaatverandering op jongeren. Tal van onderzoeken concluderen namelijk hetzelfde: veel jongeren maken zich grote zorgen over het klimaat en hun toekomst, en voelen de drang om hun […]

Duik in de wereld van participatief jeugdonderzoek

Binnen participatief jeugdonderzoek is het belangrijk om jongeren van begin tot eind mee te nemen in het onderzoeksproces. Als senior projectleider en onderzoeker heeft Geeske Strating al 23 jaar ervaring met participatief jeugdonderzoek bij Stichting Alexander. Wat houdt dit dan […]

Hoe bevorder je veranderkracht bij jongeren?

In het project ‘Agency arrangeren; hoe dan?’ namen onderzoekers van Stichting Alexander, het Verwey-Jonker Instituut, de Hogeschool van Amsterdam, en de Universiteit van Amsterdam verschillende praktijkorganisaties onder de loep: wat doen zij om de veranderkracht van jongeren te bevorderen?  De […]

De blik van jongeren op jeugdparticipatie

Jeugdparticipatie: een begrip dat steeds vaker opduikt en in de loop der jaren meer aandacht heeft gekregen. Maar wat betekent jeugdparticipatie nou eigenlijk voor de jongeren zelf? Wat zien zij goed gaan en wat kan beter? Welke adviezen hebben zij […]