Actueel

Duik in de wereld van participatief jeugdonderzoek

Binnen participatief jeugdonderzoek is het belangrijk om jongeren van begin tot eind mee te nemen in het onderzoeksproces. Als senior projectleider en onderzoeker heeft Geeske Strating al 23 jaar ervaring met participatief jeugdonderzoek bij Stichting Alexander. Wat houdt dit dan […]

Hoe bevorder je veranderkracht bij jongeren?

In het project ‘Agency arrangeren; hoe dan?’ namen onderzoekers van Stichting Alexander, het Verwey-Jonker Instituut, de Hogeschool van Amsterdam, en de Universiteit van Amsterdam verschillende praktijkorganisaties onder de loep: wat doen zij om de veranderkracht van jongeren te bevorderen?  De […]

De blik van jongeren op jeugdparticipatie

Jeugdparticipatie: een begrip dat steeds vaker opduikt en in de loop der jaren meer aandacht heeft gekregen. Maar wat betekent jeugdparticipatie nou eigenlijk voor de jongeren zelf? Wat zien zij goed gaan en wat kan beter? Welke adviezen hebben zij […]

Cliëntparticipatie in Zaanstad

Hoe geven we cliëntenparticipatie goed vorm in onze organisatie? Stichting Jeugdteam Zaanstad kwam bij ons met deze vraag. En daar gaan we natuurlijk graag mee aan de slag. Met de opbrengsten van de cliëntenparticipatie wil Jeugdteam Zaanstad in kaart brengen hoe jongeren […]

Terugblik Summer School: een zomershotje participatie!

Een goede manier om de zomerperiode af te trappen: twee boeiende workshops over jongerenparticipatie met enthousiaste en leergierige deelnemers! Met elkaar doken we in de materie van jeugdparticipatie in onderzoek en creatieve methodes voor inclusieve jeugdparticipatie. In de workshop jeugdparticipatie […]