Actueel - Projectnieuws

Het is zover: ‘Geluk onder Druk?’ is uit!

Anderhalf jaar lang deden Trimbos–instituut, Universiteit Utrecht en Stichting Alexander in opdracht van UNICEF Nederland onderzoek onder meer dan 10.000 jongeren van 0-18 jaar. Stichting Alexander was verantwoordelijk voor het kwalitatieve deel en hield gesprekken met 99 jongeren: diepte-interviews, dagboek-actie-onderzoek en panelgesprekken. Ook begeleidden we een stuurgroep […]

Kinderschouw bij Blijf Groep

Blijf Groep – een organisatie die zich inzet voor het stoppen van huiselijk geweld – vindt het belangrijk om ook van kinderen te horen hoe zij hun periode binnen de Blijf Groep ervaren. Daarom hebben zij Stichting Alexander in 2019 […]

25 vuistregels voor participatie

Jeugdparticipatie, hoe doe je dat eigenlijk? In dit handzame boekje vind je 25 vuistregels geschreven en uitgebracht ter gelegenheid van 25 jaar Stichting Alexander. Jongeren komen aan het woord, er is aandacht voor de kinderrechten, voor participatief onderzoek, en een […]