Actueel - Kwalitatief onderzoek

Advies van jongeren aan GGD Gezondheidsmonitor Jeugd   

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de gezondheid, welzijn en leefstijl van middelbare scholieren. GGD GHOR Nederland wil de Gezondheidsmonitor Jeugd beter afstemmen op de doelgroep, met name door jongeren te betrekken bij de inhoud, opzet, communicatie en uitvoering van […]

Jeugdplatform doet onderzoek

Jeugdplatform Amsterdam (JPA) is een adviesorgaan voor gemeente Amsterdam dat gevraagd en ongevraagd advies geeft over jeugdhulp en passend onderwijs. Het bestaat o.a. uit een adviesgroep van jongeren en ouders die ervaring heeft met het jeugdstelsel. JPA is partner in […]

Bevorderen van agency onder jongeren 2023 – vervolgonderzoek

In het tweede deel van ons onderzoek, gebaseerd op inzichten uit het eerste jaar, verkennen we hoe we het bevorderen van agency (zelfbeschikking) concreet kunnen integreren in benaderingen, werkwijzen en activiteiten van interdisciplinaire initiatieven gericht op kwetsbare jongeren tussen 12 […]

Als je vroegtijdig school verlaat

Als Amsterdamse jongeren voortijdig school verlaten, kunnen zij door het Jongerenpunt Amsterdam begeleid worden (terug) naar school of passend werk. De gemeente Amsterdam heeft Stichting Alexander gevraagd te onderzoeken hoe het Jongerenpunt voortijd schoolverlaters beter kan bereiken en begeleiden. Projectdoelstelling […]