Projecten

Elk jaar voeren we zo’n 40 projecten uit, van klein tot groot. Sinds 1993 zijn dat er meer dan 1000, in alle jeugddomeinen, in alle hoeken van Nederland, en soms daarbuiten. Hieronder vind je een selectie, het zijn enkele treffende voorbeelden van (participatief) onderzoek, trainen/coaching van professionals, het begeleiden van (participatie)processen of een combinatie hiervan. Heb je vragen hierover of zoek je andere voorbeelden, neem gerust contact met ons op.      

Geluk onder druk?

Locatie: Landelijk

Met het onderzoek Geluk onder druk? wordt onderzocht hoe het staat met het mentaal welzijn/welbevinden van tieners en jongeren in Nederland. Met het antwoord op deze vragen gaat UNICEF Nederland bepalen welke strategie en activiteiten nodig zijn om dit thema […]

Lees meer

Nationale Jeugdhulpprijzen

Locatie: Landelijk

De Nationale Jeugdhulpprijzen worden iedere 2 jaar uitgereikt aan bijzondere en veelbelovende projecten en initiatieven die zich inzetten voor jongeren binnen de jeugdhulp. Sinds 2019 wordt het helemaal georganiseerd door jongeren zelf. Wij ondersteunen en begeleiden deze jongeren daarbij. Projectdoelstelling […]

Lees meer

Evaluatie werkwijze doorverwijzingen naar meervoudige specialistische jeugdhulp

Locatie: Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Sinds begin 2018 wordt er in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland gebruik gemaakt van de nieuwe inkoopstrategie specialistische hulp. Daarmee gaat een nieuwe manier van werken gepaard. In (groeps-)interviews met 62 professionals is ingegaan op hun ervaringen met de werkwijze, […]

Lees meer

Leerplicht Amsterdam

Locatie: Amsterdam

Leerplichtorganisaties in Nederland maken maar zelden gebruik van cliëntenfeedback om hun organisatie te verbeteren, terwijl ze wel steeds meer geacht worden om samen te werken met jongeren en ouders. Reden voor Leerplicht Amsterdam om een traject uit te laten voeren […]

Lees meer

GEWoon: Gelijkwaardig, Eigen en Wijs

Locatie: Landelijk

Update: lees hier het rapport van het jongerenonderzoeksteam In de jeugdhulp krijgen jongeren met ervaring steeds meer een plek. Maar de definitie van ervaringsdeskundigheid lijkt in deze opkomende beweging nog vaak onduidelijk. Dit onderzoek levert nieuwe inzichten op over ervaringsdeskundigheid […]

Lees meer

Kinderrechtenscan Amsterdam

Locatie: Amsterdam

Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in hoeverre de kinderrechten in Amsterdam worden nageleefd. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de doelgroepen: LHBTIQ+-kinderen, kinderen die op de vlucht en/of ongedocumenteerd zijn, kinderen met een beperking1 of van […]

Lees meer

Kinderschouw Blijf Groep

Locatie: Landelijk

In drie bijeenkomsten hebben kinderen (4-11 jaar) visueel inzichtelijk gemaakt wat zij vinden van de Blijf Groep. Welke dingen vinden ze heel leuk en fijn? En welke dingen kunnen volgens hen juist beter? Op die manier kunnen locaties nog beter […]

Lees meer

Families & Food

Locatie: Amsterdam

Met dit onderzoek wordt geprobeerd inzicht te krijgen in op welke manier de voedselomgeving invloed heeft op de keuzes die gezinnen uit Amsterdam Zuidoost maken als het gaat om (on)gezond eten. In samenwerking met het stadsdeel kunnen op basis van […]

Lees meer

Cliëntinspectie Jeugdhulp

Locatie: Landelijk

Goede jeugdhulp maak je samen. Om goede jeugdhulp te bieden, is in dialoog komen én blijven met jeugdigen en ouders over hun perspectieven op goede jeugdhulp onmisbaar. De Cliëntinspectie Jeugdhulp is een methode waarin onderzoek en cliëntenparticipatie in de jeugdhulp […]

Lees meer

Jeugdplatform Amsterdam

Locatie: Amsterdam

De tijd dat hulp werd bedacht in ivoren torens is voorbij. Hulp wordt ontwikkeld met kennis en ervaring van ouders en jongeren, beleidsmakers, professionals en onderzoekers gezamenlijk. De missie van Jeugdplatform Amsterdam is de jeugdhulp en het passend onderwijs in […]

Lees meer

Kinder Onderzoeks Groep (KOG)

Locatie: Leiden

Kinderen leren, doen en ervaren alle facetten van onderzoek doen. Ze kiezen een eigen thema, bedenken eigen vragen, gaan zelf op pad om data te verzamelen en presenteren hun uitkomsten. Een unieke inkijk in het perspectief van kinderen binnen de […]

Lees meer

Jongerenonderzoeks- en Adviesteams (JOAT)

Locatie: Rotterdam

Wil je weten hoe jongeren hun buurt ervaren? Laat ze zelf onderzoek doen met de methode Jongerenonderzoeks- en Adviesteams (JOAT). In Rotterdam zijn drie jongerenteams in hun wijk op onderzoek uit gegaan. Het vertrekpunt waar vanuit jongeren zelf onderwerpen kiezen […]

Lees meer